Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

[BAN KIỂM TRA NỘI BỘ & GIÁM ĐỐC LƯU ĐỘNG] - KIỂM TRA VIÊN (HỘI SỞ - PHỤ TRÁCH TÍN DỤNG) Toàn thời gian

2022-09-05 18:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   18 views Reference: 6422
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Ban Kiểm tra nội bộ và Giám đốc lưu động cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí Kiểm tra viên tại Tổ Quản lý hoạt động kiểm soát nội bộ (Hội sở), cụ thể:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1.Kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị được phân công:

- Thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

- Theo dõi, xử lý các sự vụ, sự việc, đơn thư.

- Theo dõi, giám sát tình hình hoạt động của các đơn vị được phân công.

- Theo dõi công tác chỉnh sửa kiến nghị của Ban KTrNB&GĐLĐ và cơ quan thanh tra Nhà nước đối với các đơn vị được phân công phụ trách.

- Theo dõi, hỗ trợ và đánh giá công tác tự kiểm tra chấn chỉnh của các đơn vị được phân công.

2.Đóng góp ý kiến xây dựng/chỉnh sửa quy trình, quy định của Ngân hàng; giải đáp vướng mắc trong công tác kiểm tra

3.Tham mưu trong việc định hướng kiểm tra, tham gia xây dựng đề cương kiểm tra chuyên đề/đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Ban KTrNB&GĐLĐ

4. Báo cáo:

- Thu thập, phân tích, đánh giá các cơ sở dữ liệu và lập báo cáo theo yêu cầu của Lãnh đạo Ban KTrNB&GĐLĐ.

- Tổng hợp các báo cáo phát sinh của Ban KTrNB&GĐLĐ.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các ngành Kế toán, Kiểm toán. Tài chính ngân hàng và các ngành có liên quan..

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc kiểm toán.

- Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật, quản trị kinh doanh và các nghiệp vụ ngân hàng.

- Am hiểu chuyên sâu về các nghiệp vụ được phân công kiểm tra và các quy định pháp luật có liên quan.

- Ưu tiên Nam, thường xuyên đi công tác.

Đơn ứng tuyển: Theo mẫu email đính kèm.

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)