Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

[Công Nợ]_Chuyên viên quản lý và phân tích nợ có vấn đề HSC Toàn thời gian

2023-01-07 01:33   Ngân hàng   Toàn Quốc   32 views Reference: 8910
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô tả công việc

1. Nhiệm vụ chính:
- Triển khai soạn thảo các chính sách và quy định nội bộ trong công tác phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.
- Kiểm soát kết quả tổng hợp phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro của toàn hệ thống, triển khai các mẫu biểu theo qui trình để trình Ban lãnh đạo kết quả phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.
- Tổng hợp số liệu và soạn thảo các mẫu biểu, tờ trình Hội đồng xử lý rủi ro.
- Tác nghiệp, thu thập thông tin trên hệ thống và thực hiện các mẫu biểu cung cấp thông tin.
- Là Thư ký HĐ XLRR TW.
- Tổng hợp các loại báo cáo phân tích, thống kê để báo cáo Ban Lãnh đạo và các cơ quan, Ban/ngành liên quan theo yêu cầu; đưa yêu cầu người sử dụng để lấy báo cáo tự động trên hệ thống, test đảm bảo độ chính xác của bán cáo, hoàn thành đưa báo cáo vào sử dụng
- Hoàn thành các chuyên đề về dự phòng rủi ro theo chỉ đạo của lãnh đạo phòng; Soạn thảo các nội dung tập huấn liên quan đến phân loại nợ, trích lập và sử dụng DPRR theo chỉ đạo của lãnh đạo phòng.
- Là thành viên dự án Quant team, Basel II.
- Hỗ trợ lấy dữ liệu hệ thống, dữ liệu lịch sử, dữ liệu Chi nhánh phục vụ chạy mô hình của Quant team , tham gia các công việc theo lộ trình của dự án Basel II.
- Thực hiện góp ý các văn bản, chính sách, chế độ liên quan đến phân loại nợ, trích lập và sử dụng DPRR.
- Thực hiện chấm lương, thưởng Chi nhánh định kỳ theo các chỉ tiêu tính lương đối với phân loại nợ, trích lập, sử dụng DPRR đã được duyệt.
2. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo phòng giao.

Tiêu chuẩn tuyển dụng

- Có trình độ đại học trở lên; thành thạo tin học
- Có trình độ chuyên môn về Tín dụng, Kế toán hoặc Pháp chế
- Có kinh nghiệm 02 năm trong công tác kế toán, kiểm toán, tín dụng, xử lý và thu hồi nợ

Các tiêu chí ưu tiên

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước đây, nay là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/4/1963 với tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).
Là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên được Chính phủ lựa chọn thực hiện thí điểm cổ phần hoá, Vietcombank chính thức hoạt động với tư cách là một ngân hàng thương mại cổ phần vào ngày 02/06/2008 sau khi thực hiện thành công kế hoạch cổ phần hóa thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Ngày 30/6/2009, cổ phiếu Vietcombank (mã chứng khoán VCB) chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.
Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, Vietcombank đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò của một ngân hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế trong nước, đồng thời tạo những ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tài chính khu vực và toàn cầu. Từ một ngân hàng chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại, Vietcombank ngày nay đã trở thành một ngân hàng đa năng, hoạt động đa lĩnh vực, cung cấp cho khách hàng đầy đủ các dịch vụ tài chính hàng đầu trong lĩnh vực thương mại quốc tế; trong các hoạt động truyền thống như kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự áncũng như mảng dịch vụ ngân hàng hiện đại: kinh doanh ngoại tệ và các công vụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử