Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

[Công Nợ]_Chuyên viên xử lý và thu hồi nợ HSC Toàn thời gian

2023-01-07 01:34   Ngân hàng   Toàn Quốc   19 views Reference: 8912
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô tả công việc

1. Nhiệm vụ chính
- Rà soát, tập hợp hồ sơ của các khoản nợ trình xử lý dự phòng rủi ro của các Chi nhánh được phân công phụ trách theo đúng qui định, rà soát hồ sơ, các khoản nợ đã XLRR đủ điều kiện xuất toán ngoại bảng.
- Thực hiện soản thảo các quy định nội bộ trong công tác quản lý và xử lý nợ có vấn đề, giảm miễn lãi vay, mua bán nợ và phát mại tài sản bảo đảm.Tổ chức thực hiện tư vấn, hỗ trợ chi nhánh trong công tác xử lý nợ.
- Theo dõi, rà soát tình hình thực tế tại các chi nhánh được phân cồn phụ trách để xây dựng và triển khai kế hoạch.
- Triển khai xử lý thu hồi nợ thông qua các biện pháp giảm miễn lãi, khởi kiện, chuyển hồ sơ sang cơ quan pháp luật, bán nợ, cấn trừ nợ bằng TSBĐ theo qui định.
- Triển khai tư vấn, hỗ trợ Chi nhánh thực hiện các biện pháp xử lý nợ và các công việc khác phát sinh tại Chi nhánh.
- Trực tiếp quản lý và xử lý các việc phát sinh đối với các khoản nợ có tính chất đặc biệt do Ban Lãnh đao giao.
- Hỗ trợ, chuẩn bị hồ sơ, văn bản để triển khai làm việc với các cơ quan ban ngành.
- Triển khai việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện hoạt động quản lý và xử lý nợ có vấn đề tại Chi nhánh.
- Thư ký HĐ GML, MBN TW.
- Tổng hợp các loại báo cáo phân tích, thống kê để báo cáo Ban Lãnh đạo và các cơ quan, Ban/ngành liên quan theo yêu cầu.
- Hoàn thành các chuyên đề về nợ có vấn đề theo chỉ đạo của lãnh đạo phòng; Soạn thảo các nội dung tập huấn liên quan đến Quản lý nợ có vấn đề theo chỉ đạo của lãnh đạo phòng.
- Thực hiện góp ý các văn bản, chính sách, chế độ liên quan đến quản lý và xử lý nợ có vấn đề.
- Thực hiện chấm lương, thưởng Chi nhánh định kỳ theo các chỉ tiêu tính lương liên quan đến quản lý và xử lý nợ có vấn đề đã được duyệt.
2. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo kế hoạch của phòng và VCB.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Lãnh đạo phòng giao.

Tiêu chuẩn tuyển dụng

- Có trình độ đại học trở lên; thành thạo tin học
- Có trình độ chuyên môn về Tín dụng, Kế toán hoặc Pháp chế
- Có kinh nghiệm 02 năm trong công tác kế toán, kiểm toán, tín dụng, xử lý và thu hồi nợ

Các tiêu chí ưu tiên

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước đây, nay là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/4/1963 với tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).
Là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên được Chính phủ lựa chọn thực hiện thí điểm cổ phần hoá, Vietcombank chính thức hoạt động với tư cách là một ngân hàng thương mại cổ phần vào ngày 02/06/2008 sau khi thực hiện thành công kế hoạch cổ phần hóa thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Ngày 30/6/2009, cổ phiếu Vietcombank (mã chứng khoán VCB) chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.
Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, Vietcombank đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò của một ngân hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế trong nước, đồng thời tạo những ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tài chính khu vực và toàn cầu. Từ một ngân hàng chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại, Vietcombank ngày nay đã trở thành một ngân hàng đa năng, hoạt động đa lĩnh vực, cung cấp cho khách hàng đầy đủ các dịch vụ tài chính hàng đầu trong lĩnh vực thương mại quốc tế; trong các hoạt động truyền thống như kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự áncũng như mảng dịch vụ ngân hàng hiện đại: kinh doanh ngoại tệ và các công vụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử