Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

[CORE - W] - CVCC Điều phối dự án Toàn thời gian

2022-12-14 23:31   Ngân hàng   Toàn Quốc   23 views Reference: 8844
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô tả công việc

1. Quản lý chương trình:

 • Tiếp nhận các yêu cầu về phát triển công nghệ liên quan đến các chương trình từ cán bộ Quản trị danh mục.
 • Phối hợp cùng với các đơn vị liên quan trong Khối Công nghệ để đánh giá tính khả thi, đề xuất giải pháp, nguồn lực, thời gian để thực hiện yêu cầu để phản hồi cho đơn vị nghiệp vụ/đơn vị yêu cầu.
 • Nắm vững danh mục dự án thuộc chương trình. Giám sát kế hoạch tổng thể, kiểm soát tiến độ của chương trình và các phụ thuộc của các dự án nằm trong chương trình nhằm đảm bảo các mốc dự án đáp ứng yêu cầu của chiến lược và yêu cầu của tổ chức.
 • Quản lý và Kiểm soát các vấn đề/ rủi ro có thể ảnh hưởng đến tiến độ dự án; Hỗ trợ xử lý các vấn đề/rủi ro ngoài khả năng xử lý của các PM.
 • Tổng hợp tiến độ, nguồn lực sử dụng, chất lượng, vấn đề, rủi ro của các dự án trong chương trình và báo cáo cho Ban lãnh đạo Khối Công nghệ và các bên liên quan theo định kỳ;

2. Trực tiếp tham gia quản lý dự án chiến lược lớn và phức tạp của Khối Công nghệ:

 • Phối hợp với các bên liên quan để xác định phạm vi và mục tiêu của dự án
 • Lên kế hoạch chuẩn bị và phân bổ nguồn lực triển khai dự án
 • Chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết để thúc đẩy và theo dõi tiến độ
 • Điều phối nguồn lực nội bộ và đối tác để triển khai dự án
 • Sử dụng các công cụ và kỹ thuật phù hợp để quản lý thay đổi trong dự án liên quan đến

3. Nhiệm vụ sáng tạo, cải tiến:

 • Phối hợp xây dựng các quy trình, quy định, hướng dẫn công việc liên quan đến lĩnh vực quản lý dự án
 • Chủ động đề xuất cải tiến quy trình, quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý dự án dựa trên các bài học kinh nghiệm tổng hợp từ các dự án đã triển khai
 • Xác định, đề xuất và triển khai các giải pháp sáng tạo để cải thiện trải nghiệm của khách hàng, giảm chi phí hoặc tăng hiệu suất/hiệu quả công việc

4. Thực hiện các công việc cụ thể khác theo yêu cầu của Giám đốc Quản trị dự án

Yêu cầu công việc

1. Trình độ:

 • Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, CNTT
 • Yêu cầu về chứng chỉ: Có chứng chỉ PMP là lợi thế
 • Ngoại ngữ: Cấp độ 4 (Toeic 650-850 hoặc tương đương) - Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Tốt
 • Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực Quản lý dự án tại các doanh nghiệp ngành tài chính
 • Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 1 năm ở các vị trí quản lý

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung:
  • Kiến thức, am hiểu về hệ thống công nghệ ngân hàng
  • Am hiểu về các hoạt động đầu tư công nghệ
 • Kiến thức chuyên môn:
  • Có kiến thức và kỹ năng về quản lý sự thay đổi
  • Có hiểu biết các phần mềm báo cáo và tính toán, phân tích số liệu
  • Am hiểu về PMP, AGILE, SCRUM, KANBAN, ITIL, CMMI, ISO

4. Kỹ năng/Khả năng:

 • Năng lực hành vi/Thái độ:
  • Tinh thần trách nhiệm
  • Liêm chính trong công việc
  • Khả năng chủ động trong công việc
 • Năng lực chung:
  • Khả năng giao tiếp và truyền thông
  • Khả năng đàm phán
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo:
  • Khả năng đánh giá và ra quyết định
  • Khả năng phát triển con người
  • Khả năng lãnh đạo và tạo động lực
 • Năng lực chuyên môn: Kỹ năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên

5. Các yêu cầu khác: Khả năng chịu áp lực cao trong công việc

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.