4 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức thi tuyển công chức loại D tại Sở...

2022-07-13 15:25   Công chức, Viên chức   Hanoi Toàn thời gian   --
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức thi tuyển công chức loại D vào làm việc tại Sở giao dịch NHNN, cụ thể như sau:1. Vị trí việc làm: Nhân viên Kiểm ngân.2. Số lượng cần t...
Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

NHNN Tuyển dụng Công chức loại C

2022-07-12 18:09   Công chức, Viên chức   TP. Hà Nội Toàn thời gian   --
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức thi tuyển công chức loại C vị trí Chuyên viên Công nghệ thông tin vào làm việc tại Cục Công nghệ thông tin và Co quan Thanh tra giám sát ngân hà...
Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

NHNN Chi nhánh TP Hải Phòng Tuyển dụng Công chức loại D

2022-07-08 10:56   Công chức, Viên chức   Haiphong Toàn thời gian   --
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hải Phòng (Chi nhánh) tổ chức tuyển dụng công chức loại D - Nhân viên bảo vệ năm 2022 vào làm việc tại Trụ sở Chi nhánh, cụ thể như sau:1. S...
Tổng Cục Hải Quan

Kế Hoạch Tuyển dụng Công chức năm 2022 tại Cục hải quan TP. Hà Nội và...

2022-07-06 10:08   Công chức, Viên chức   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
I. CHỈ TIÊU CỤC HẢI QUAN TUYỂN DỤNGCục Hải Quan TP. Hà Nội: 40 chỉ tiêu (30 Kiểm tra viên)Cục Hải Quan TP. Hải Phòng: 20 chỉ tiêu (12 Kiểm tra viên)II. VỀ VIỆC TỔNG ÔN HỖ TRỢ TH...

Bạn đang tìm kiếm việc làm?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add Your Resume