7670 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Đại diện Đơn vị Kinh doanh Front-end EB - DF - DXNB

2022-09-29 00:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham gia từ đầu Giai đoạn thiết kế Đưa ra Góc nhìn và “Tiếng nói” của khách hàng liên quan đến hành trình cụ thể Xác định, làm rõ và hỗ trợ việc xác định mức độ...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên cao cấp Triển khai Front-end RB - DF - DXNB

2022-09-29 00:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
SB CJ - Hành trình số hóa sản phẩm phân khúc KH có thu nhập từ lươngMÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Vai trò: Tham gia vào giai đoạn Thiết kế cuối (trong quá trình lập kế hoạch cho giai đoạn...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên cao cấp Triển khai Back-end EB - DF - DXNB

2022-09-29 00:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc1. Vai trò Tham gia từ đầu Giai đoạn thiết kế Cung cấp Góc nhìn của nhân viên back-end về các hành trình cụ thể Xác định, làm rõ và hỗ trợ việc xác định mức độ ư...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên cao cấp Triển khai Back-end RB - DF - DXNB

2022-09-29 00:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Vai trò: Tham gia vào giai đoạn Thiết kế cuối (trong quá trình lập kế hoạch cho giai đoạn thí điểm), xúc tiến việc kiểm thử và liên tục cải thiện giải pháp...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Đại diện Đơn vị Kinh doanh Back-end EB - DF - DXNB

2022-09-29 00:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham gia từ đầu Giai đoạn thiết kế Đưa ra Góc nhìn và “Tiếng nói” của khách hàng liên quan đến hành trình cụ thể Xác định, làm rõ và hỗ trợ việc xác định mức độ...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên gia triển khai chiến dich - Partnership - DF - DXNB

2022-09-29 00:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆCVai trò: Dẫn dắt và chịu trách nhiệm phát triển use case phân tích toàn diện, từ giai đoạn baseline đến lên ý tưởng về sáng kiến hiệu quả nhanh, kiểm thử và triển...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chuyên gia Thiết kế và Quản trị Quy trình (40000127)

2022-09-28 23:45   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêuNgười đảm nhận vị trí sẽ tích hợp các điểm dữ liệu và phân tích các quy trình vận hành, thiết kế, kiểm thử và hỗ trợ việc triển khai công nghệ. Người đảm nhận vị trí sẽ th...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chuyên gia Cao cấp Thiết kế và Quản trị Quy trình (40000126)

2022-09-28 20:45   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêuNgười đảm nhận vị trí sẽ tích hợp các điểm dữ liệu và phân tích các quy trình vận hành, thiết kế, kiểm thử và hỗ trợ việc triển khai công nghệ. Người đảm nhận vị trí sẽ th...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chuyên viên Phân tích Dữ liệu (40000033)

2022-09-28 20:45   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêu- Người đảm nhận vị trí diễn giải các tập dữ liệu bằng bộ công cụ phân tích dành cho doanh nghiệp của Techcombank để báo cáo thông tin chi tiết có ý nghĩa cho doanh nghiệp...

Bạn đang tìm kiếm việc làm?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add Your Resume