9466 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

CV Thu hồi nợ hiện trường - MRRN

2023-03-22 23:33   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Tổ chức thực hiện công tác quản lý nợ, cảnh báo nợ sớm và đôn đốc thu hồi nợ: Xây dựng kế hoạch thu hồi nợ; Xây dựng, sửa đổi bổ sung quy trình thu hồi nợ hiệu...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên chính Quản trị văn hóa - Chức năng Quản trị văn hóa - MDIB

2023-03-22 23:33   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆCI. Vai trò và mục tiêu:- Theo dõi và giám sát việc triển khai các hoạt động văn hóa tại MSB- Triển khai và đánh giá điểm chuẩn mực văn hóa của CBNV toàn hệ thốn...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân - MRBB

2023-03-22 23:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Chỉ đạo việc triển khai kế hoạch kinh doanh tại Trung tâm Khách hàng Cá nhân nhằm hoàn thành/hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh được giao: Lập kế hoạch...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân - MRBT

2023-03-22 23:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Chỉ đạo việc triển khai kế hoạch kinh doanh tại Trung tâm Khách hàng Cá nhân nhằm hoàn thành/hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh được giao: Lập kế hoạch...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên gia Quản trị Dữ liệu - DF - DXAB

2023-03-22 16:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc:Vai trò & Mục tiêu: Làm việc với các đơn vị liên quan bao gồm Ngân hàng Cá nhân, Ngân hàng Doanh nghiệp, Marketing, Quản lý bán hàng & kênh phân phối, Rủi...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

CVCC/GĐ Phát triển KH Ngoại tệ và Phái sinh - MFIN

2023-03-22 00:33   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh được giao tương ứng với vị trí/cấp bậc được đảm nhiệm.2. Thiết lập, duy trì, phát triển và quản lý quan hệ khách hàng Tìm kiếm...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Giám đốc Chi nhánh - MRBB

2023-03-22 00:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
1. Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Trung tâm KHCN: - Nghiên cứu thị trường và tình hình dân cư trên địa bàn, tình hình các Khách hàng hiện hữu để thu thập th...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

CVCC Nghiên cứu kinh tế - MFIB

2023-03-21 21:33   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Điều phối và thực hiện xây dựng các báo cáo phân tích kinh tế định kỳ theo chỉ đạo của Giám đốc Phòng: - Theo dõi và phân tích diễn biến của nền kinh tế, các ch...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên Hỗ trợ quan hệ khách hàng doanh nghiệp (ARM) - MEBB

2023-03-21 21:33   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Thực hiện các thủ tục hoàn thiện hồ sơ cấp tín dụng của khách hàng Doanh nghiệp:- Hỗ trợ thu thập thông tin khách hàng, báo cáo đề xuất cung cấp sản phẩm dịch v...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy bán - MFIB

2023-03-21 21:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC- Phối hợp, hỗ trợ và thúc đẩy các ngân hàng chuyên doanh, đơn vị kinh doanh trong việc lập kế hoạch bán sản phẩm ngoại tệ, vàng và phái sinh nhằm đạt được các mục...
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

[Ban CL&TK HĐQT] CV quan hệ nhà đầu tư

2023-03-21 20:49   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Thông tin tuyển dụng- Số lượng cần tuyển: 02 chuyên viên quan hệ nhà đầu tư, làm việc tại Ban Chiến lược và Thư ký HĐQT.- Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 04/04/2023Mô tả công...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

CV/CVCC Kinh doanh ngoại tệ (FX Trader) - MFIB

2023-03-21 20:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆCMÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Thiết lập, duy trì, phát triển và quản lý quan hệ khách hàng - Tìm kiếm, thiết lập quan hệ với khách hàng là các Định chế Tài chính phi...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên/CVCC Giao dịch tiền mặt - MFIB

2023-03-21 19:33   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Thực hiện hoạt động giao dịch tiền mặt đảm bảo an toàn và hiệu quả2. Khai thác các khách hàng, thị trường tiềm năng khác ...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên/CVCC Kinh doanh sản phẩm phái sinh - MFIB

2023-03-21 19:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC- Giao dịch các sản phẩm ngoại hối và sản phẩm phái sinh trên thị trường liên ngân hàng Việt Nam và thị trường quốc tế- Tham gia xây dựng các sản phẩm tài chính mớ...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên cao cấp Phát triển khách hàng giao dịch Ngoại tệ và Phái s...

2023-03-21 19:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
- Trực tiếp cùng cán bộ Quan hệ khách hàng của các Ngân hàng chuyên doanh khác tư vấn, chào giá và thực hiện các giao dịch ngoại tệ và phái sinh với khách hàng doanh nghiệp lớn, vừ...

Bạn đang tìm kiếm việc làm?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add Your Resume