7670 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

CVCC Kiểm soát chất lượng dịch vụ - MCLB

2022-10-01 01:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Tham gia thiết lập và cập nhật Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng của các Ngân hàng giao dịch tại MSB, nhằm đảm bảo nội dung Bộ tiêu chuẩn bám...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Giám đốc Phòng chống Rửa tiền - MPLB

2022-10-01 01:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Triển khai các hoạt động nghiệp vụ về AML/CTF/CFWMD/ETS và FATCA nhằm mục đích tuân thủ quy định Pháp luật, phù hợp với khẩu vị rủi ro của MSB từng thời kỳ bao g...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên chính Phòng chống rửa tiền - MPLB

2022-10-01 01:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ AML/CTF/ETS và FATCA: Tham mưu cho lãnh đạo về chính sách Tham gia xây dựng các quy định, quy trình, văn bản đị...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên Quản trị Bảng cân đối - MTCB

2022-10-01 01:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Thực hiện các công việc liên quan đến cơ chế Mua bán vốn nội bộ (FTP) theo phân công đảm bảo FTP được áp chính xác theo cơ chế đã được phê duyệt Đối chiếu thu...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chuyên viên Kiểm soát tài chính (40000353)

2022-09-30 23:43   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêuNgười đảm nhận vị trí có trách nhiệm:'Đảm bảo thực hiện đúng, đủ Quy trình và các thủ tục kiểm soát theo quy trình, quy định.Trách nhiệm chính (1)1. Thực hiện triển khai...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chuyên viên Cao cấp Quản lý Tài sản Bảo đảm (0986)

2022-09-30 23:43   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêuQuản trị danh mục, xây dựng mô hình đánh giá rủi ro và phân tích rủi ro danh mục TSBĐ theo chủng loại tài sản, theo ngành, theo phân khúc khách hàng, theo chương trình kin...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chuyên viên Cao cấp Phân tích dữ liệu (40000032)

2022-09-30 23:43   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêu- Người đảm nhận vị trí tư vấn và cung cấp cho ngân hàng những hiểu biết sâu sắc từ lượng lớn dữ liệu tiềm năng có cấu trúc và phi cấu trúc để giúp hình thành hoặc đáp ứng...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

[DI3] Junior/ Senior Business Analyst - IT BU - DXAB

2022-09-30 21:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Vị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 03 - Chương trình tuyển dụng Công nghệ thường niên lớn nhất của của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB). Mục tiêu cao n...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

[DI3] Junior/ Senior Business Analyst - IT BU - DXAN

2022-09-30 21:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Vị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 03 - Chương trình tuyển dụng Công nghệ thường niên lớn nhất của của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB). Mục tiêu cao n...
Ngân Hàng Đại Chúng Việt Nam

Chuyên viên cao cấp phát triển khách hàng doanh nghiệp lớn, Team Kinh...

2022-09-30 19:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công Việc Lập kế hoạch công việc cá nhân, triển khai thực hiện và báo cáo kịp thời tiến độ triển khai đảm bảo chỉ tiêu...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

[DI3] CVC Quản trị Hạ tầng mạng và Bảo mật - IT BU - DXNB

2022-09-30 16:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆCVị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 03 - Chương trình tuyển dụng Công nghệ thường niên lớn nhất của của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

[DI3] CVC Quản trị ứng dụng thương mại điện tử - IT BU - DXNB

2022-09-30 16:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việcVị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 03 - Chương trình tuyển dụng Công nghệ thường niên lớn nhất của của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)...

Bạn đang tìm kiếm việc làm?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add Your Resume