7670 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

[DI3] CVC/CVCC Phát triển hệ thống Nền - IT BU - DXDB

2022-09-30 16:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆCVị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 03 - Chương trình tuyển dụng Công nghệ thường niên lớn nhất của của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

[DI3] Chuyên Gia giám sát thất thoát dữ liệu - IT BU - DXKB

2022-09-30 16:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆCVị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 03 - Chương trình tuyển dụng Công nghệ thường niên lớn nhất của của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

[DI3] CVCC/Chuyên gia Quản trị cơ sở dữ liệu - IT BU - DXAB

2022-09-30 16:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Vị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 03 - Chương trình tuyển dụng Công nghệ thường niên lớn nhất của của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB). Mục tiêu cao n...
Ngân Hàng TMCP Bắc Á

Chuyên viên Quản lý Dịch vụ Khách hàng - [BAC A BANK - Khối Vận hành]

2022-09-30 08:43   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công Việc Mục đích Công việc:Hướng dẫn, đào tạo và giám sát các đơn vị kinh doanh trong hệ thống Ngân hàng thực hiện th...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (40001007)

2022-09-30 02:43   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêuNgười đảm nhận vị trí chịu trách nhiệm:- Đảm bảo tư vấn và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính cá nhân phù hợp với nhu cầu khách hàng, nhằm mang lại trải nghiệm tốt...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

[DI3] Giám đốc Quản trị hệ thống và Giám sát Hạ tầng - IT BU - DXKB

2022-09-30 02:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆCVị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 03 - Chương trình tuyển dụng Công nghệ thường niên lớn nhất của của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

[DI3] CVCC/Chuyên Gia Tư vấn giải pháp nghiệp vụ - IT BU - DXNB

2022-09-30 01:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Quản lý danh mục yêu cầu từ đơn vị kinh doanh: Tham gia xây dựng quy trình quản lý yêu cầu từ đơn vị kinh doanh. Xây dựng khung tài liệu mẫu phục vụ cho việc k...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

[DI3] CVCC Quản trị dự án và hiệu suất công việc - IT BU - DXNB

2022-09-30 01:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Vị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 03 - Chương trình tuyển dụng Công nghệ thường niên lớn nhất của của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB). Mục tiêu cao n...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

[DI3] CVC/CVCC Quản lý Chất lượng - IT BU - DXKB

2022-09-30 01:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Vị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 03 - Chương trình tuyển dụng Công nghệ thường niên lớn nhất của của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB). Mục tiêu cao n...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

[DI3] CVC/CVCC Phát triển hệ thống tương tác khách hàng - IT BU - DXDB

2022-09-30 01:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆCVị trí này thuộc Chương trình tuyển dụng MSB D-Innovation 03 - Chương trình tuyển dụng Công nghệ thường niên lớn nhất của của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)...

Bạn đang tìm kiếm việc làm?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add Your Resume