7670 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

[Bắc Gia Lai] CV khách hàng

2022-07-15 01:14   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc- Tăng trưởng dư nợ bảo đảm đầu ra an toàn cho Ngân hàng. Đảm bảo cho vay theo đúng các chính sách của Ngân hàng Nhà nước và Vietcombank, không trái với các quy địn...
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

[Hội An] CV khách hàng

2022-07-15 01:14   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc- Tăng trưởng dư nợ bảo đảm đầu ra an toàn cho Ngân hàng. Đảm bảo cho vay theo đúng các chính sách của Ngân hàng Nhà nước và Vietcombank, không trái với các quy địn...
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

[Đông Bình Dương] CV khách hàng

2022-07-15 01:14   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc- Tăng trưởng dư nợ bảo đảm đầu ra an toàn cho Ngân hàng. Đảm bảo cho vay theo đúng các chính sách của Ngân hàng Nhà nước và Vietcombank, không trái với các quy địn...
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

[Phú Thọ] CV khách hàng (kinh nghiệm)

2022-07-15 01:13   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc- Tăng trưởng dư nợ bảo đảm đầu ra an toàn cho Ngân hàng. Đảm bảo cho vay theo đúng các chính sách của Ngân hàng Nhà nước và Vietcombank, không trái với các quy địn...
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

[Hà Nam] NV ngân quỹ

2022-07-15 01:12   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc- Trực tiếp thu chi và quản lý tiền mặt, kim loại quý, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng, tài sản thế chấp của khách hàng và của Chi nhánh.- Cân đối số dư tiền mặt...
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

[Khánh Hòa] NV ngân quỹ

2022-07-15 01:12   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc- Trực tiếp thu chi và quản lý tiền mặt, kim loại quý, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng, tài sản thế chấp của khách hàng và của Chi nhánh.- Cân đối số dư tiền mặt...
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

[Lâm Đồng] NV ngân quỹ

2022-07-15 01:12   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc- Trực tiếp thu chi và quản lý tiền mặt, kim loại quý, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng, tài sản thế chấp của khách hàng và của Chi nhánh.- Cân đối số dư tiền mặt...
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

[Đông Hải Phòng] NV ngân quỹ

2022-07-15 01:12   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc- Trực tiếp thu chi và quản lý tiền mặt, kim loại quý, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng, tài sản thế chấp của khách hàng và của Chi nhánh.- Cân đối số dư tiền mặt...
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

[Đông Bình Dương] NV ngân quỹ

2022-07-15 01:12   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc- Trực tiếp thu chi và quản lý tiền mặt, kim loại quý, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng, tài sản thế chấp của khách hàng và của Chi nhánh.- Cân đối số dư tiền mặt...
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

[Hội An] NV ngân quỹ

2022-07-15 01:12   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc- Trực tiếp thu chi và quản lý tiền mặt, kim loại quý, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng, tài sản thế chấp của khách hàng và của Chi nhánh.- Cân đối số dư tiền mặt...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Giao dịch viên - MRBT

2022-07-15 00:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
1. Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp luật: Thực hiện các giao dịch: Mở tài khoản và cung cấp các dịch vụ tài khoản, các nghiệp...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Giao dịch viên - MRBT

2022-07-15 00:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp luật: Thực hiện các giao dịch: Mở tài khoản và cung cấp các dịch vụ tài...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Giao dịch viên - MRBT

2022-07-15 00:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc:1. Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp luật: Thực hiện các giao dịch: Mở tài khoản và cung cấp các dịch vụ tài k...
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

[Đông Đồng Nai] CV khách hàng (kinh nghiệm)

2022-07-15 00:14   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc- Tăng trưởng dư nợ bảo đảm đầu ra an toàn cho Ngân hàng. Đảm bảo cho vay theo đúng các chính sách của Ngân hàng Nhà nước và Vietcombank, không trái với các quy địn...

Bạn đang tìm kiếm việc làm?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add Your Resume