7670 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

[Đông Bình Dương] CV khách hàng (kinh nghiệm)

2022-07-15 00:14   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc- Tăng trưởng dư nợ bảo đảm đầu ra an toàn cho Ngân hàng. Đảm bảo cho vay theo đúng các chính sách của Ngân hàng Nhà nước và Vietcombank, không trái với các quy địn...
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

[Đông Hải Phòng] CV khách hàng (kinh nghiệm)

2022-07-15 00:14   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc- Tăng trưởng dư nợ bảo đảm đầu ra an toàn cho Ngân hàng. Đảm bảo cho vay theo đúng các chính sách của Ngân hàng Nhà nước và Vietcombank, không trái với các quy địn...
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

[Bắc Giang] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)

2022-07-15 00:14   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc- Tiếp đón, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, trực tiếp xử lý, thực hiện các giao dịch; tiếp cận, giới thiệu và bán sản phẩm dịch vụ ngân hàng;- Giải đáp thắc mắc...
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

[Phú Thọ] CV kế toán/GDV (kinh nghiệm)

2022-07-15 00:14   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc- Tiếp đón, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, trực tiếp xử lý, thực hiện các giao dịch; tiếp cận, giới thiệu và bán sản phẩm dịch vụ ngân hàng;- Giải đáp thắc mắc...
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

[Ban KHDNLPN] CV Quản lý quan hệ khách hàng (RM)

2022-07-14 23:14   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc1. Quản lý và phát triển quan hệ với KH, nhóm KH, CN theo phân công của LĐ Bana) Xây dựng KH và định hướng KD đối với khách hàng/Nhóm KH/Chi nhánh quản lýb) Đầu m...
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

[Ban KHDNLPN] CV Quản lý quan hệ khách hàng (RM)

2022-07-14 23:10   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc1. Quản lý và phát triển quan hệ với KH, nhóm KH, CN theo phân công của LĐ Bana) Xây dựng KH và định hướng KD đối với khách hàng/Nhóm KH/Chi nhánh quản lýb) Đầu m...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

CVC báo cáo thống kê và Đối soát - MTCB

2022-07-14 22:33   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
1. Kiểm soát hệ thống báo cáo thống kê Đầu mối kiểm soát báo cáo thống kê trên hệ thống phần mềm Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc xây dựng hệ thống báo cáo thống kê...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

CV Bộ phận Báo cáo & Kế Hoạch - P. Kế hoạch Tổng hợp

2022-07-14 22:18   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Thực hiện báo cáo cho các cơ quan chức năng quản lý (Ngân hàng Nhà nước). Lập Báo cáo kết quả hoạ...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

[HCM Quận 12, Tân Bình, Gò Vấp] Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan hệ Kh...

2022-07-14 22:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêuNgười đảm nhận vị trí chịu trách nhiệm:- Quản lý trực tiếp danh mục khách hàng ưu tiên được giao theo quy định đối với phân cấp Gold PRM của Trung tâm Dịch vụ Ngân hàng Ư...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

[HCM Quận Bình Thạnh, 2, 9, Thủ Đức] Chuyên viên Cao cấp Quản lý Quan...

2022-07-14 21:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêuNgười đảm nhận vị trí chịu trách nhiệm:- Quản lý trực tiếp danh mục khách hàng ưu tiên được giao theo quy định đối với phân cấp Gold PRM của Trung tâm Dịch vụ Ngân hàng Ư...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên Bán hàng trực tiếp - MRBB

2022-07-14 20:33   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh) Lập kế hoạch kinh doanh, khai thác và phát triển khách hàng, gọi điện, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán các...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên Tư vấn Tín dụng Bán lẻ - MRBB

2022-07-14 20:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
1. Phát triển kinh doanh Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng (KH) mới; Giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm của ngân hàng (trọng tâm là sản phẩm tín dụng thế chấp) cho...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên phân tích và quản lý hiệu suất, kế hoạch kinh doanh - MTCB

2022-07-14 20:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Tham gia xây dựng và hoàn thiện các công cụ Quản lý hiệu suất kinh doanh:- Tham gia xây dựng, quản lý hệ thống dữ liệu phục vụ các báo cáo...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên chính Chính sách quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ - MRRB

2022-07-14 20:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Quản trị danh mục tín dụng Thực hiện báo cáo, phân tích danh mục tín dụng theo nhiều khía cạnh, quản lý danh mục tín dụng theo thông lệ quốc tế và phù hợp khẩu...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

CVC Xây dựng mô hình rủi ro tài chính - MRRB

2022-07-14 20:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Xây dựng, rà soát, nâng cấp mô hình đo lường rủi ro Tài chính ( VD: VaR, NII, EVE, Mô hình hành vi thanh khoản, Stress test...): Hỗ trợ thực hiện xây dựng, rà so...

Bạn đang tìm kiếm việc làm?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add Your Resume