9466 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

GĐ Quản lý xử lý nợ khách hàng cá nhân Khu vực Miền Bắc - QTDB

2023-03-17 01:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Vai trò và mục tiêu: Tổ chức quản lý và điều hành hoạt động xử lý nợ đối với KHCN thuộc khu vực được phân công phụ trách Tổ chức triển khai và thực hiện các bi...
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn

Giao Dịch Viên - Khu Vực Tây Nam Bộ

2023-03-16 17:53   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Địa điểm làm việc: Vĩnh Long, Long An, An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh, Kiên Giang, Cà MauMÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Thực hiện nghiệp vụ trong công tác giao dị...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

CVCC/Chuyên gia Phân tích kinh doanh (BI Analyst) - DXAB

2023-03-16 16:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Your responsibilities:The Job Holder Responsible For Use analysis and business understanding to implement Customer Value Management (CVM) process, which aims to increase Customer...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên gia Quản trị chuyển đổi - MCLB

2023-03-16 16:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Vai trò và mục tiêu: Chuẩn hóa quy trình tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình chuyển đổi chiến lược trọng yếu của Ngân hàng theo từng thời kỳ....
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

CVCC/Chuyên gia Quản lý hiệu suất Chuyển đổi số - MTCB

2023-03-16 01:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Vai trò và mục tiêu:- Thực hiện xây dựng hệ thống dữ liệu tài chính, báo cáo tài chính, phân tích tài chính, đánh giá hiệu suất kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Trưởng nhóm Kinh doanh - MRBB

2023-03-16 01:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh: Nghiên cứu thị trường và tình hình dân cư trên địa bàn, tình hình các Khách hàng hiện hữu để thu thập thông t...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

[BPM Ops-W] Scrum Master

2023-03-15 22:34   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1.Vai trò: Thực hiện vai trò quản trị dự án đảm bảo tiến độ, hiệu quả và chất lượng Triển khai và đảm bảo mô hình dự án được triển khai, xây dựng cơ chế gov...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên Bán hàng qua điện thoại - MRBB

2023-03-15 21:33   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC- Lập kế hoạch kinh doanh, khai thác và phát triển khách hàng, gọi điện, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán các sản phẩm của NHBL, trọng tâm là sản phẩm tín dụ...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên cao cấp Triển khai Front-end - DF - DXNB

2023-03-15 21:33   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Vai trò• Tham gia vào giai đoạn Thiết kế cuối (trong quá trình lập kế hoạch cho giai đoạn thí điểm), xúc tiến việc kiểm thử và liên tục cải thiện giải pháp• Ch...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Giám đốc Kinh doanh Tín dụng Bán lẻ - MRBB

2023-03-15 21:33   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc1. Chỉ đạo việc triển khai kế hoạch kinh doanh tại Trung tâm Khách hàng Cá nhân nhằm hoàn thành/hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh được giao: Lập kế hoạch...

Bạn đang tìm kiếm việc làm?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add Your Resume