7670 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

CVCC/Chuyên gia Phát triển nền tảng MKT số - DF - DXNB

2022-09-29 22:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Vai trò• Chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển nền tảng Marketing số• Chịu trách nhiệm quản lý các nội dung về hình ảnh, thương hiệu và thôngđiệp marketing...
Ngân Hàng Đại Chúng Việt Nam

Chuyên viên sản phẩm huy động và đầu tư, Phòng Huy động vốn và ngân hà...

2022-09-29 21:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công Việc Nhiệm vụ chuyên môn•Thực hiện phát triển sản phẩm HĐV, Sản phẩm đầu tư theo Quy trình PTSP tại PVcomBank.•Qu...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Kỹ sư Cao cấp Dữ liệu (0809)

2022-09-29 17:44   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêu- Người đảm nhận vị trí chịu trách nhiệm thiết kế và phát triển các chương trình, thuật toán và quy trình tự động để làm sạch, tích hợp và đánh giá các tập dữ liệu lớn từ...
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

[PDTD TP. HCM] CV Phê duyệt tín dụng

2022-09-29 17:43   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc1. Thực hiện công tác phê duyệt tín dụng:- Kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ, tài liệu tín dụng.- Phối hợp với các Phòng ban TSC, Phòng khách hàng Chi nhánh thu...
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

[PDTD TP. HCM] CV Phê duyệt tín dụng

2022-09-29 17:43   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc1. Thực hiện công tác phê duyệt tín dụng:- Kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ, tài liệu tín dụng.- Phối hợp với các Phòng ban TSC, Phòng khách hàng Chi nhánh thu...

Bạn đang tìm kiếm việc làm?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add Your Resume