9464 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

[QLRRTD] NVHTKD gián tiếp - Nhóm Định lượng

2022-07-02 20:38   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Thông tin tuyển dụngThời gian nhận hồ sơ: Đến khi tuyển đủ chỉ tiêu, tối đa đến 31/12/2022Số lượng tuyển dụng: 02 cán bộMô tả công việc- Phối hợp điều phối các thành viên dự án...
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

[Trường Đào tạo] NV Bảo vệ

2022-07-02 20:38   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc1. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo mảng công việc được lãnh đạo Phòng giao:2. Đề xuất cho lãnh đạo phòng về kế hoạch, quy trình tổ chức, quản lý và thực hiệ...
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

[QLRRTD] Chuyên viên Nhóm Định lượng

2022-07-02 20:38   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Thông tin tuyển dụngThời gian nhận hồ sơ: Đến khi tuyển đủ chỉ tiêu, tối đa đến 31/12/2022Số lượng tuyển dụng: 08 cán bộMô tả công việc1. Xây dựng, theo dõi và bảo dưỡng các mô...
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

[QLRR hoạt động] CV QLRRHĐ Công nghệ thông tin

2022-07-02 20:38   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Thời gian nhận hồ sơ và Chỉ tiêu tuyển dụngThời gian nhận hồ sơ: Đến hết 31/5/2022Chỉ tiêu tuyển dụng: 1 cán bộMô tả công việc1. Thực hiện xây dựng phương pháp luận (chính sách...

Bạn đang tìm kiếm việc làm?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add Your Resume