9464 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Chuyên viên Phát triển thương hiệu cấp 2

2022-07-02 19:40   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công Việc Phối hợp xây dựng và giám sát việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình thương...
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Chuyên viên Quản trị nhân sự bán hàng KHCN

2022-07-02 19:40   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công Việc 1. Quản lý việc phân giao chỉ tiêu kinh doanh cho các chuyên viên kinh doanh mảng KHCN trê...

Bạn đang tìm kiếm việc làm?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add Your Resume