9466 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

CVCC Lập trình front end( Angular) - MCLB

2023-03-13 21:33   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng các ứng dụng theo các bản thiết kế cùng, đưa ra các phản hồi và đề xuất khi cần thiết Đảm bảo mã nguồn tuân theo các phương pháp mã hóa và tiêu chuẩn ngà...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Scrum Master - MCLB

2023-03-13 21:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1.Vai trò: Thực hiện vai trò quản trị dự án đảm bảo tiến độ, hiệu quả và chất lượng Triển khai và đảm bảo mô hình dự án được triển khai, xây dựng cơ chế gov...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên cao cấp kiểm thử - IT BU - DXKB

2023-03-13 21:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Tổ chức, triển khai kế hoạch và nội dung công việc nhằm đảm bảo tiến và chất lượng kiểm thử Phối hợp với PMO và PM của các dự án: Cập nhật trạng thái tổng hợp,...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chuyên gia Khoa học dữ liệu (40000031)

2023-03-13 20:43   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêu- Người đảm nhận vị trí giám sát việc thiết lập các công cụ phân tích để tạo ra thông tin chi tiết về hành trình của khách hàng và cải tiến sản phẩm bằng cách sử dụng các...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

CG/ CVCC quản trị Chất lượng hệ thống Công nghệ - MCLB

2023-03-13 16:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Triển khai các mô hình, hệ thống, phương pháp và các tiêu chuẩn liên quan đến Quản lý Chất lượng Hệ thống trên toàn ngân hàng theo sự phân công của Giám đốc Quả...
Ngân Hàng TMCP Nam Á

Trưởng Bộ phận khách hàng cá nhân, doanh nghiệp

2023-03-11 16:35   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Thông tin tuyển dụng Chức danh: Trưởng Bộ phận KHCN, DN Giới tính:...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên chính quan hệ khách hàng ưu tiên - MRBN

2023-03-11 02:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh): Lập kế hoạch kinh doanh, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán các sản phẩm của Ngân hàng bán lẻ...
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín

Nhân viên/ Chuyên viên Vận hành ATM - POS

2023-03-11 00:30   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
SẢN PHẨM QUAN HỆ CỔ ĐÔNG TUYỂN DỤNG VỀ VIETBANK
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

CVCC Hỗ trợ Service Desk

2023-03-10 22:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí CVCC Hỗ trợ Service Desk . Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi....
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên Quan hệ khách hàng ưu tiên - MRBN

2023-03-10 21:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC- Lập kế hoạch kinh doanh, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán các sản phẩm, trọng tâm bao gồm: Huy động, thẻ tín dụng, bảo hiểm, đầu tư,... và các sản phẩm bán ché...
Ngân Hàng TMCP Á Châu

HO - HR Data Analyst

2023-03-10 02:44   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công ViệcCung cấp thông tin chuyên sâu dựa trên dữ liệu cho người dùng bằng cách sử dụng các kỹ thuật khai thác dữ liệu, báo cáo Dashboard, thực hiện phân tích thống kê trên...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Kiểm soát viên - MRBN

2023-03-09 23:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Điều phối, hỗ trợ, kiểm soát giao dịch tại quầy trong phạm vi được phân công: Điều phối và phân công công việc của nhân sự DVKH tại điểm giao dịch được giao Ki...

Bạn đang tìm kiếm việc làm?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add Your Resume