9466 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên quan hệ khách hàng ưu tiên - MRBT

2023-03-09 23:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC- Lập kế hoạch kinh doanh, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán các sản phẩm, trọng tâm bao gồm: Huy động, thẻ tín dụng, bảo hiểm, đầu tư,... và các sản phẩm bán ché...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên quan hệ khách hàng ưu tiên - MRBT

2023-03-09 23:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC- Lập kế hoạch kinh doanh, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán các sản phẩm, trọng tâm bao gồm: Huy động, thẻ tín dụng, bảo hiểm, đầu tư,... và các sản phẩm bán ché...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên cao cấp Đối soát - MTCB

2023-03-09 22:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Tham gia thẩm định các văn bản, tư vấn kế toán đồ cho các quy trình nghiệp vụ của các Phòng ban liên quan đến chế độ Kế toán ngân hàng Nghiên cứu các sản phẩm,...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

CVC Kế toán thuế - MTCB

2023-03-09 22:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC- Thực hiện công tác kê khai, lập các báo cáo thuế và nộp thuế cho các chi nhánh được giao theo yêu cầu của cơ quan thuế;- Thực hiện nộp tờ khai các loạ...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Nhân viên Kế toán Chi tiêu Hà Nội - MTCB

2023-03-09 22:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc1. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ kế toán chi tiêu nội bộ Kiểm tra hồ sơ chứng từ chi tiêu, các khoản mua nợ, xử lý nợ và hạch toán trên phân hệ ERP Quản lý tà...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên cao cấp báo cáo tài chính - MTCB

2023-03-09 22:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Tham gia thẩm định các văn bản, tư vấn kế toán đồ cho các quy trình nghiệp vụ của các Phòng ban liên quan đến chế độ Kế toán ngân hàng Nghiên cứu các sản phẩm,...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên cao cấp báo cáo tài chính (ERP) - MTCB

2023-03-09 22:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô tả công việc1. Xây dựng yêu cầu chi tiết và kiểm thử vận hành hệ thống Xây dựng yêu cầu chi tiết người sử dụng cho hệ thống bao gồm các module: Nâng cấp hệ thống kế toán (...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên gia Chính sách an toàn thông tin - IT BU - DXKB

2023-03-09 21:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Giám sát, phân tích và xử lý các sự kiện, sự cố thất thoát dữ liệu Tham gia xây dựng, hoàn thiện quy trình, công nghệ nhằm phân loại và phòng chống thất thoát d...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên cao cấp Đảm bảo chất lượng dịch vụ Vận hành - IT BU - DXKB

2023-03-09 21:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Xây dựng kế hoạch triển khai công việc hàng năm Xây dựng tư vấn và áp dụng các giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng Thực hiện cập nhật...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên cao cấp Giám sát An toàn Thông tin - IT BU - DXKB

2023-03-09 21:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Giám sát, phân tích và xử lý các sự kiện, sự cố thất thoát dữ liệu Tham gia xây dựng, hoàn thiện quy trình, công nghệ nhằm phân loại và phòng chống thất thoát d...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Cộng tác viên Chăm sóc khách hàng - MVHB

2023-03-09 18:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Vai trò và mục tiêu: Trực tiếp tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng qua các kênh: điện thoại, email/Live Chat, Mạng xã hội, Website Xử lý phản ánh, kh...
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Chuyên viên cao cấp Quản lý triển khai thay đổi - IT BU - DXKB

2023-03-09 18:32   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆC1. Xây dựng kế hoạch triển khai công việc hàng năm Xây dựng tư vấn và áp dụng các giải pháp công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Thực hiện cập nhật và d...
Ngân Hàng TMCP Á Châu

HO - NV/CV Định Chế Tài Chính (Financial Institation)

2023-03-09 17:54   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆCTham gia quản lý quản lý và phát triển quan hệ mã khóa song phương (RMA) với các TCTC nước ngoài Thiết lập và quản lý quan hệ RMA + Tham gia hướng dẫn việc thiết...

Bạn đang tìm kiếm việc làm?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add Your Resume