Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên gia an ninh đối ngoại (40001417) Toàn thời gian

2022-12-27 00:29   Ngân hàng   Toàn Quốc   37 views Reference: 8867
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Người đảm nhận vị trí xây dựng, thiết lập, tổ chức mạng lưới trong, ngoài; thu thập, phân tích và xử lý mọi thông tin có liên quan đến khách hàng doanh nghiệp/cá nhân để đảm bảo sự chủ động và an ninh, an toàn của hệ thống Techcombank.

Trách nhiệm chính (1)

1. Thu thập thông tin các bên liên quan, phân tích/đánh giá và nhận diện các rủi ro, nguy cơ để kịp thời cảnh báo, khuyến nghị tới các đơn vị trong hệ thống đồng thời đề xuất các biện pháp, giải pháp khắc phục phòng ngừa​. Bao gồm: thông tin nhân sự, thông tin KHDN/KHCN, thông tin đối tác, thông tin khác theo yêu cầu lãnh đạo ngân hàng.

2. Tổ chức thu thập, phân tích và xử lý thông tin có liên quan đến an ninh ngân hàng một cách nhanh nhất, chính xác, kịp thời đưa ra cảnh báo, phòng ngừa cho hệ thống Techcombank;

3.Tham mưu, phối hợp với các bộ phận chuyên môn trong việc thu hồi các khoản nợ có dấu hiệu rủi ro cao.​

4. Thiết lập mạng lưới bên trong và ngoài hệ thống Techcombank để thu thập thông tin liên quan đến khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp nhằm chủ động trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống Techcombank

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc cao cấp An ninh đối ngoại / Giám đốc an ninh đối ngoại.

Trách nhiệm chính (2)

Trách nhiệm chính (3)

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc Cao cấp An ninh Đối ngoại / Giám đốc An ninh Đối ngoại

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

NA

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Tất cả các Khối/đơn vị/Cty con trong hệ thống Techcombank

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Các cơ quan quản lý nhà nước: Công an, Sở kế hoạch và đầu tư, Cục thuế, Chính quyền địa phương…

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Kiến thức: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, kỹ thuật, thương mại, quản trị, luật hoặc tương đương
Kinh nghiệm: 5+ năm trong lĩnh vực chuyên môn hoặc tương đương, có kinh nghiệm 03 năm ở vị trí quản lý hoặc ít nhất ở cấp quản lý sơ cấp; kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật
Trình độ tiếng anh: Theo quy định của Techcombank từng thời kỳ
Áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)