Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên gia Cao cấp Kinh doanh Trái phiếu (40000404) Toàn thời gian

2023-02-08 21:18   Ngân hàng   Toàn Quốc   19 views Reference: 9107
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Người đảm nhận vị trí chịu trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc Kinh doanh Trái phiếu xây dựng bộ phận kinh doanh giấy tờ có giá của Techcombank là một trong những nhà tạo lập thị trường đứng đầu thị trường, có doanh số và hiệu quả kinh doanh vượt trội, quản lý hiệu quả kinh doanh danh mục sổ ngân hàng, tăng doanh số giao dịch với khách hàng định chế tài chính phi ngân hàng, xây dựng và phát triển thị trường để mở rộng đối tượng khách hàng mua bán trái phiếu.
Kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp: Người đảm nhận là đầu mối thực hiện phát hành, phân phối GTCG để huy động vốn cho TCB và thực hiện nghiệp vụ mua bán nợ trên cơ sở phối hợp với các khối kinh doanh; xây dựng các sản phẩm, giải pháp liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp cho khách hàng

Trách nhiệm chính (1)

Xây dựng chiến lược và định vị danh tiếng sản phẩm Trái phiếu
- Xây dựng chiến lược và kế hoạch thực thi chiến lược kinh doanh, chiến lược phát triển sản phẩm trái phiếu theo định hướng của Ngân hàng
- Xây dựng định vị về danh tiếng của mảng kinh doanh Trái phiếu của TCB trên thị trường
- Phối hợp các bộ phận trong ngân hàng để xây dựng các chiến lược liên quan đến các sản phẩm TP trên phạm vi toàn hàng
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo thực thi kế hoạch kinh doanh, định vị danh tiếng của Techcombank trên thị trường Trái phiếu
- Thực hiện vai trò đại diện Techcombank trong các hoạt động trên thị trường TP
- Phát triển quan hệ với đối tác và các cơ quan quản lý, hiệp hội, đối tác liên quan các mảng nghiệp vụ trên thị trường TP
- Cập nhật, tham gia ý kiến tại các diễn đàn, thay đổi chính sách, khung pháp lý liên quan đến sản phẩm TP
- Đại diện Techcombank để đề xuất các giải pháp phát triển thị trường chuyên nghiệp, phát triển các sản phẩm thị trường TP
- Cấu trúc các sản phẩm trên thị trường chứng khoán nợ cho sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp

Trách nhiệm chính (2)

Quản trị hiệu quả tài chính và Quản trị sản phẩm
- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và triển khai các kế hoạch tài chính của mảng kinh doanh TP
- Thực hiện quản lý hiệu quả tài chính (hàng ngày, hàng tháng, quý, năm) dựa trên các chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế theo quy định của Ngân hàng
- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để định kì đánh giá rà soát toàn bộ các chu trình, hạn mức của sản phẩm TP
- Phối hợp xây dựng hạn mức khách hàng phù hợp
- Tham gia xây dựng giải pháp cho khách hàng
- Chịu trách nhiệm về định giá cho các sản phẩm Trái phiếu
- Tham gia đào tạo cho khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài
- Đảm bảo hoạt động kinh doanh tuân thủ trong hạn mức quy định
- Phân tích các cơ hội kinh doanh, điều kiện thị trường, tham khảo các nguồn thông tin để có các quyết định giảm thiểu/tối ưu rủi ro cho ngân hàng
- Nhận biết các dấu hiệu rủi ro sớm để có hành động cụ thể
- Tham gia phát triển kênh bán và kết nối giao dịch trên các thị trường bán lẻ, bán buôn
- Chịu trách nhiệm quản lý và gia tăng hiệu quả cho danh mục thanh khoản, danh mục tối ưu hóa vốn của sổ ngân hàng (trái phiếu chính phủ) và danh mục trái phiếu doanh nghiệp (kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp)

Trách nhiệm chính (3)

Xây dựng đội nhóm và văn hóa doanh nghiệp
- Huấn luyện, hướng dẫn các thành viên đúng tiến độ, đúng chất lượng thỏa thuận với khách hàng
- Huấn luyện và hướng dẫn các kỹ năng cần thiết cho các thành viên mới
- Xây dựng văn hóa tuân thủ và văn hóa gắn kết tại bộ phận kinh doanh TP

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc Kinh doanh Trái phiếu

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Ngân hàng nhà nước, Bộ Tài chính, Kho Bạc, Hiệp Hội thị trường Trái phiếu Việt Nam, các Định chế Tài chính Ngân hàng và Phi Ngân hàng

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- Trình độ chuyên môn: Bằng cử nhân hoặc băng cấp chuyên môn trong lĩnh vực Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, CFA là 1 lợi thế
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 6 năm làm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính
- Tiếng Anh: Theo quy định Ngân hàng theo từng thời kỳ
- Có lợi thế khi có hiểu biết sâu sắc về các sản phẩm trên thị trường tài chính
- Thể hiện kinh nghiệm trong việc lãnh đạo một nhóm chức năng chéo hiệu quả
- Kỹ năng giao tiếp xuất sắc, tính quyết đoán và ý thức chủ động mạnh mẽ

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)