Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên gia chính sách rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân cấp 2 - Phòng chinh sách rủi ro tín dụng, Khối QTRR Toàn thời gian

2022-09-10 01:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   10 views Reference: 6645
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

Chịu trách nhiệm chính, độc lập xử lý công việc chuyên môn có độ phức tạp trung binh, quan trọng; Thực hiện công tác đào tạo chuyên môn đối với nghiệp vụ phụ trách thực hiện. Bao gồm:

 • Xây dựng và đề xuất các chiến lược, khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro, chính sách, tiêu chí chấp nhận rủi ro tín dụng của Ngân hàng
 • Xây dựng, quản lý và tổ chức triển khai các văn bản liên quan đến chính sách quản trị rủi ro tín dụng.
 • Xây dựng cấu trúc tổ chức, nguyên tắc vận hành và các qui định về phân cấp phân quyền trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, phê duyệt tín dụng, xử lý rủi ro tín dụng.
 • Thẩm định, đánh giá và đề xuất biện pháp quản trị rủi ro tín dụng đối với các sản phẩm tín dụng khách hàng cá nhân trước và sau khi ban hành.
 • Thực hiện các báo cáo liên quan đến chính sách quản trị rủi ro tín dụng của PVcomBank theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và của Ban lãnh đạo Ngân hàng.
 • Đầu mối thực hiện công tác giúp việc Hội đồng Sản phẩm theo các nhiệm vụ của Tổ giúp việc Hội đồng Sản phẩm được quy định tại Quy chế làm việc của Hội đồng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của TBP/Lãnh đạo phòng

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp: Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành TCNH/chuyên ngành kinh tế. Ưu tiên có chứng chỉ chuyên ngành về QTRR như FRM, CFA.

Kiến thức chuyên môn:

 • Hiểu và nắm vững các VB, quy định của NHNN, pháp luật trong hoạt động kinh doanh ngân hàng
 • Hiểu biết sâu sắc về rủi ro và các tiêu chuẩn chấp nhận rủi ro, các thông lệ quốc tế trong HĐ QTRR

Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực TCNH tại TCTD có uy tín, trong đó tối thiểu 03 năm kinh nghiệm đối với lĩnh vực QTRR/CSTD/xây dựng sản phẩm/thực hiện trực tiếp nghiệp vụ cấp tín dụng, thẩm định, phê duyệt đối với KHCN

Kỹ năng, phẩm chất:

 • Có khả năng làm việc nhóm và độc lập, chịu được áp lực cao trong CV, biết Tiếng Anh và tin học thành thạo
 • Khả năng viết, tư duy logic tốt, có kỹ năng phân tích; Khả năng nghiên cứu/học hỏi để làm việc hiệu quả
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập ngày 16/09/2013 trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank).