Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên gia Đảm bảo Tuân thủ và Rủi ro Hoạt động (40000830) Toàn thời gian

2022-08-24 02:19   Ngân hàng   Toàn Quốc   94 views Reference: 6182
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

- Kiểm soát tuân thủ và rủi ro hoạt động với các sản phẩm, dịch vụ thuộc phân khúc phụ trách, đảm bảo các quy định của Techcombank và pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng và khách hàng.
- Kiểm soát rủi ro hoạt động tại các đơn vị kinh doanh/vận hành thuộc Khối chủ quản (bao gồm kiểm soát tuân thủ)
- Hỗ trợ tư vấn đơn vị kinh doanh/vận hành về các vấn đề tuân thủ quy trình/ quy định/tội phạm tài chính.

Trách nhiệm chính (1)

- Hỗ trợ đầu mối và/hoặc phụ trách triển khai các chính sách, công cụ quản trị tuân thủ tại Khối theo cấp độ Vùng/Miền
- Tham gia công tác kiểm tra, đánh giá rủi ro hoạt động, vi phạm tuân thủ tại mảng KHDN/KHCN
- Đánh giá, xử lý vi phạm, sự vụ tuân thủ tại Khối chủ quản, đề xuất XLKL đối với nhân sự thuộc Khối chủ quản.
- Hỗ trợ đầu mối và/hoặc phụ trách triển khai các chương trình nâng cao năng lực tuân thủ/RRHĐ, nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ tại Khối chủ quản.
- Hỗ trợ/đầu mối hỗ trợ hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra xác minh sự vụ, báo cáo và xử lý sự kiện và vấn đề RRHĐ phạm vi Vùng/Miền.
- Các công việc khác như được phân công của cấp trên

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc Đảm bảo Tuân thủ và Rủi ro Hoạt động Miền

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các bộ phận trong Khối và ngoài Khối (có liên quan về chức năng hay phân khúc khách hàng)

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Đối tác Khối, Khách hàng

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Bằng cấp:
- Trình độ đai học trở lên chuyên ngành về Kiểm toán/ Kế toán/ Tài chính/ Ngân hàng/ Kinh tế
- Ưu tiên có bằng thạc sỹ trở lên
'Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 7 năm tại vị trí liên quan phân tích tài chính/ tín dụng/ kiểm tra kiểm toán
- Hiểu biết về sản phẩm / dịch vụ áp dụng cho mảng khách hàng phụ trách trên thị trường ngân hàng
- Ưu tiên kinh nghiệm làm việc liên quan đếnquản trị RRHĐ, tuân thủ
Tiếng Anh
'TOEIC tối thiểu 550 hoặc tương đương

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)