Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên gia giám sát pháp lý, Phòng Giám sát pháp lý và phòng chống rửa tiền, Khối Pháp chế và Tuân thủ Toàn thời gian

2022-08-23 23:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   18 views Reference: 6170
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ, tham mưu giúp lãnh đạo phòng hoặc làm việc độc lập và chuyên sâu trên cơ sở phân công của lãnh đạo phòng để triển khai công việc bao gồm:

  • Đảm bảo các văn bản quy định nội bộ của Ngân hàng được kiểm soátphù hợp về mặt pháp lý theo các quy định của NHNN.
  • Đảm bảo tất cả các quy định pháp luật có liên quan được cập nhật toàn Ngân hàng, từ đó đề xuất phương án giải quyết đối với hoạt động của Ngân hàng phù hợp với quy định pháp luật
  • Đảm bảo tính phù hợp đối với văn bản phân quyền, ủy quyền được áp dụng trên toàn hệ thống Ngân hàng
  • Đảm bảo công tác rà soát, giám sát và báo cáo các quỹ trái phép có khả năng được sử dụng để rửa tiền qua ngân hàng.
  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Khối.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, kinh tế, đối ngoại, tài chính – ngân hàng, quản trị doanh nghiệp.

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu các hoạt động giám sát pháp lý tại các tổ chức, doanh nghiệp. Có kiến thức chuyên sâu về pháp luật liên quan đến tài chính ngân hàng, kiến thức chung về kinh tế. Nắm rõ các mục tiêu chiến lược của ngân hàng.

Kinh nghiệm chuyên môn: Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp chế, tài chính – ngân hàng, giám sát tuân thủ, tại Ngân hàng.

Kỹ năng, phẩm chất: Kỹ năng đàm phán thuyết phục, làm việc độc lập. Sử dụng Tiếng Anh thành thạo. Ưu tiên biết thêm ngoại ngữ khác ở mức độ đọc và hiểu. Có kỹ năng tổng hợp tốt.

Trung thực, khách quan, có đạo đức nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo, chịu được áp lực, biết bảo vệ chính kiến và quan điểm trong công việc.

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập ngày 16/09/2013 trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank).