Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên gia Hỗ trợ Nghiệp vụ (40000157) Toàn thời gian

2023-02-08 21:18   Ngân hàng   Toàn Quốc   57 views Reference: 9112
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Chịu trách nhiệm chính điều phối và quản lý các hoạt động quản trị trong GTS nhằm đảm bảo quá trình hỗ trợ đến các bộ phận chức năng của GTS diễn ra hiệu quả và tuân thủ các chính sách, tiêu chuẩn có liên quan trong TCB;
Hoặc
Chịu trách nhiệm xây dựng và vận hành các kế hoạch truyền thông MKT của khối GTS, nhằm thúc đẩy, quảng bá cho các sản phẩm, dịch vụ, dự án, hoạt động của khối.

Trách nhiệm chính (1)

QUẢN LÝ, THEO DÕI VÀ THỰC HIỆN BÁO CÁO CHI PHÍ ĐỊNH KỲ
- Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị xây dựng ngân sách hoạt động định kỳ theo hướng dẫn từ TCKH;
- Hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị triển khai các khoản chi trong ngân sách một cách hiệu quả xuyên suốt năm;
- Theo dõi, xây dựng báo cáo định kỳ tới BGĐ khối về các khoản chi đã thực hiện; đưa ra các kiến nghị/đề xuất phù hợp;
- Quản lý nhà cung cấp theo thời hạn hợp đồng và gia hạn giấy phép, thanh toán hóa đơn hợp đồng theo định kỳ.
- Xây dựng ngân sách cho các hoạt động truyền thông: mua sắm quà tặng đối tác, tài trợ hội nghị hội thảo, thiết kế và broadcast hình ảnh của sản phẩm/dịch vụ/dự án GTS trên các phương tiện truyền thông;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý ngân sách truyền thông MKT tại Đơn vị hiệu quả

Trách nhiệm chính (2)

QUẢN LÝ, THEO DÕI TÀI SẢN, CCDC TẠI KHỐI, ĐẢM BẢO LIÊN TỤC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
- Đảm bảo Khối có đủ nguồn lực như nhân sự, vật chất và trang thiết bị.
- Đánh giá, thẩm định, chi phí và xem xét rủi ro trong đảm bảo kinh doanh liên tục và lập kế hoạch/điều chỉnh kế hoạch BCP của Khối
- Quản lý các tài sản, công cụ dụng cụ của khối
- Tư vấn, điều phối sử dụng các tài sản, công cụ dụng cụ của khối
- Đảm bảo vận hành xuyên suốt cho hoạt động kinh doanh trong khối.
- Chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ chất lượng cho công tác quản lý và vận hành tại khối

Trách nhiệm chính (3)

LÊN KẾ HOẠCH and TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG; HOẶC HOẠT ĐỘNG KHÁC
- Tư vấn, lên kế hoạch cho các hoạt động truyền thông định kỳ hoặc theo dự án
- Phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông định kỳ/theo dự án trên các kênh riêng của GTS hoặc kênh chung toàn hàng hoặc ra bên ngoài tới KH/báo chí;
- Kết nối, hỗ trợ đăng ký các giải thưởng cho TCB thuộc mảng nghiệp vụ/chuyên môn của GTS;
- Phối hợp với PR, MKT của TCB triển khai các nội dung truyền thông về sản phẩm, dịch vụ của GTS tới KH/báo chí...
- Quản lý và vận hành kênh Intranet của GTS một cách hiệu quả; tạo môi trường lưu trữ and tra cứu thông tin tiện lợi, dễ dàng cho CBNV trong khối;
- Hỗ trợ các dự án của các bộ phận chức năng khi có yêu cầu.
- Xem xét và thực hiện các chính sách và thủ tục liên quan đến quản trị để đạt được tiêu chuẩn cao nhất.
- Lập kế hoạch năng cao năng lực của Khối, Tổ chức đào tạo. Hỗ trợ các bộ phận của GTS trong triển khai đào tạo về nghiệp vụ và quy trình GTS
- Tham gia xây dựng và quản lý thay đổi liên quan đến cơ cấu tổ chức, có chế phân quyền ủy quyền vói các bộ phận kinh doanh.
- Xây dựng và triển khai công tác văn hóa tổ chức cơ sở mạnh theo định hướng VHTC của ngân hàng

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Quản lý cao cấp Quản lý kinh doanh

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ, Khách hàng, hiệp hội, báo chí, đơn vị truyền thông khác…

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

 Tốt nghiệp đại học lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, hoặc lĩnh vực liên quan;
 Am hiểu sâu sắc về các sản phẩm nghiệp vụ ngân hàng/hành chính;
 Hiểu biết về các quy tắc và quy định tài chính ngân hàng;
 Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản trị văn phòng (có kinh nghiêm công tác tại tại ngân hàng hoặc tổ chức tài chính là một lợi thế) hoặc kinh nghiệm mảng truyền thông MKT cho sản phẩm tài chính ngân hàng/nền tảng thanh toán điện tử...
 Có kiến thức tốt về chính sách quản trị văn phòng nói chung và các pháp lệnh liên quan khác; hoặc kiến thức về truyền thông/MKT trong doanh nghiệp (B2B, B2C)

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)