Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên gia Hoạch định Chiến lược Ngân hàng Toàn thời gian

2022-09-14 17:32   Ngân hàng   Toàn Quốc   11 views Reference: 6746
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Cung cấp hướng dẫn, hỗ trợ chuyên sâu nhằm giúp các khối xây dựng và quản trị thực hiện chiến lược, kế hoạch hàng năm của khối

Trách nhiệm chính (1)

1. Hướng dẫn, hỗ trợ nhân sự trong đơn vị và các khối về:
- Phương pháp, mô hình phân tích, đánh giá trong xây dựng và thực thi chiến lược nói chung và trong từng lĩnh vực chức năng của Ngân hàng
- Thông lệ hàng đầu trên thế giới và trong khu vực trong từng lĩnh vực chức năng của Ngân hàng
- Phương pháp, thông tin phân tích và giải quyết vấn đề chuyên môn phát sinh trong quá trình thực thi chiến lược và kế hoạch của các khối
2. Tham gia xây dựng mô hình, phương pháp, công cụ làm việc
- Tham gia xây dựng mục tiêu, mô hình và kế hoạch hoạt động của đơn vị trong trung dài hạn và hàng năm trong lĩnh vực phụ trách
- Tham gia nghiên cứu, xây dựng và hướng dẫn nhân sự trong đơn vị sử dụng các phương pháp luận, mô hình, công cụ, hệ thống phục vụ nhu cầu công việc trong lĩnh vực phụ trách
3. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc đơn vị

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế, tài chính, kinh doanh. Ưu tiên ứng viên có bằng thạc sỹ/MBA từ các trường đại học nước ngoài

Am hiểu các phương pháp luận xây dựng và quản lý chiến lược, các mô hình phân tích đánh giá chiến lược như SWOT, EVM, Balance Scorecard, Value chain…

Am hiểu các mô hình chiến lược trong các lĩnh vực/chức năng như 4P, CVI... và hoạt động (luồng công việc và các yếu tố tác động) cũng như các thông lệ hàng đầu của các mô hình trên

Am hiểu các yếu tố tài chính (doanh thu/chi phí) của các lĩnh vực/chức năng và mô hình nguyên nhân-kết quả/liên kết của yếu tố tài chính đó

Kinh nghiệm làm việc tại các lĩnh vực/chức năng của Ngân hàng hoặc các công ty tư vấn (bộ phận tư vấn nâng cao hiệu quả hoạt động, đã tư vấn cho khách hàng về các lĩnh vực/chức năng của ngân hàng)

Trình độ tiếng Anh cấp độ 3 (TOEIC 650 trở lên hoặc các chứng chỉ khác có giá trị tương đương)


Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)