Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên gia Khoa học dữ liệu (40000031) Toàn thời gian

2022-11-10 00:19   Ngân hàng   Toàn Quốc   60 views Reference: 8661
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

- Người đảm nhận vị trí giám sát việc thiết lập các công cụ phân tích để tạo ra thông tin chi tiết về hành trình của khách hàng và cải tiến sản phẩm bằng cách sử dụng các phương pháp lập trình, quy trình và hệ thống để hợp nhất và phân tích các nguồn Dữ liệu lớn đa dạng, phi cấu trúc.
- Người đảm nhận vị trí được yêu cầu chủ động thử nghiệm các công nghệ và công cụ khác nhau với tầm nhìn tạo ra thông tin chi tiết theo hướng dữ liệu sáng tạo cho doanh nghiệp với tốc độ nhanh nhất có thể và luôn cập nhật với sự phát triển của ngành và kỹ thuật.

Trách nhiệm chính (1)

Giải quyết dữ liệu
- Đánh giá hiệu quả của các mô hình đề xuất và theo dõi hiệu quả hoạt động kinh doanh dựa trên mô hình phân tích dữ liệu.
- Xây dựng các thuật toán tiên tiến và làm việc với các công cụ học máy và học sâu để cung cấp các giải pháp phân tích tiên tiến trong toàn công ty bao gồm công cụ đề xuất, mô hình dữ liệu tùy chỉnh, hành trình của khách hàng, chế độ biểu đồ, v.v.
- Thúc đẩy ứng dụng của máy học và kỹ thuật dữ liệu lớn trên các hành trình và nhóm khác nhau.
- Quản lý, thực hiện và xem xét các dự án khoa học dữ liệu phức tạp một cách nhanh nhẹn và tuân thủ các yêu cầu quy định nội bộ.

Trách nhiệm chính (2)

Đánh giá dữ liệu
- Dẫn dắt việc xác định và giải thích những hiểu biết sâu sắc có ý nghĩa và có thể hành động từ các nguồn dữ liệu lớn và siêu dữ liệu.
- Xem xét các quy trình và công cụ được thiết kế để theo dõi và phân tích hiệu suất của mô hình và độ chính xác của dữ liệu.
- Chủ động dẫn dắt các cuộc thảo luận trong nhóm 3+ để xác định các câu hỏi và vấn đề để phân tích dữ liệu
- Phối hợp với các Kỹ sư dữ liệu để xây dựng các thuật toán kỹ thuật, phức tạp trong các ứng dụng phần mềm phân tích dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Trách nhiệm chính (3)

Quản lý dự án
- Quản lý các xung đột, thách thức của dự án và các yêu cầu kinh doanh năng động để duy trì hoạt động ở hiệu suất cao.
- Làm việc với các trưởng nhóm để giải quyết các vấn đề về con người và các rào cản của dự án, tiến hành khám nghiệm tử thi và phân tích nguyên nhân gốc rễ để giúp các nhóm liên tục cải tiến thực hành của họ để đảm bảo năng suất tối đa.
Phát triển tài năng
- Cố vấn và huấn luyện các Nhà phân tích dữ liệu thành các Nhà khoa học dữ liệu có đủ năng lực.
- Xác định và khuyến khích các khu vực phát triển và cải thiện trong nhóm

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Quản lý Khoa học dữ liệu

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các nhóm trong Văn phòng chuyển đổi và các bộ phận liên quan trong Ngân hàng

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Các đối tác cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Bằng cấp
- Cử nhân hoặc Thạc sĩ về Thống kê, Toán học, Phân tích Định lượng, Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Phần mềm hoặc Công nghệ Thông tin
Kinh nghiệm
- Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm có liên quan trong các lĩnh vực phân tích dữ liệu, học máy, phát triển mô hình học sâu trên lượng lớn dữ liệu, thực hiện và triển khai các mô hình thống kê khác nhau
- Yêu cầu về trình độ tiếng Anh theo chính sách của Techcombank
- Có kinh nghiệm sâu sắc trong việc truy vấn cơ sở dữ liệu và sử dụng các ngôn ngữ lập trình (ví dụ: C, C ++, R, Python, Scala, SQL, Java, Tableau, R)
- Có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng các giải pháp phân tích và dữ liệu, khai thác dữ liệu, phân tích thống kê và trực quan hóa dữ liệu
- Có kinh nghiệm ứng dụng học máy và AI cho các câu hỏi liên quan đến thị trường tài chính
- Kinh nghiệm cung cấp thông tin chi tiết dựa trên thực tế để giúp quản lý cấp cao và các bên liên quan khác nhận ra giá trị doanh nghiệp trên quy mô
- Có kinh nghiệm sâu sắc về Phát triển phần mềm Agile và nắm vững các nguyên tắc, thực hành Agile và phương pháp luận Scrum
- Có kinh nghiệm làm việc trong các nhóm Agile để dẫn dắt các dự án chuyển đổi kỹ thuật số thành công, tham gia vào việc lập kế hoạch từ đầu đến cuối để thực hiện

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)