Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên gia Lĩnh vực kinh tế (40000235) Toàn thời gian

2022-09-07 23:27   Ngân hàng   Toàn Quốc   9 views Reference: 6551
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

- Xây dựng và định vị giá trị khách hàng/ định vị chuỗi giá trị khách hàng thông qua việc am hiểu Khách hàng (KH), xây dựng các giải pháp vượt trội, xuyên suốt nhằm tối ưu giá trị cho KH và Techcombank

Trách nhiệm chính (1)

Thực thi các công việc theo chức năng nhiệm vụ:
- Xây dựng ngành, am hiểu Phân khúc khách hàng/Chuỗi giá trị, xác định các cơ hội kinh doanh với Phân khúc khách hàng/Chuỗi giá trị
- Xây dựng mô hình kinh doanh theo Phân khúc khách hàng/Chuỗi giá trị
- Xây dựng CVP (Customer value Proposition - Giá trị định vị khách hàng) cho Phân khúc khách hàng/Chuỗi giá trị lựa chọn
- Xây dựng các yêu cầu thiết kế của sản phẩm đáp ứng CVP của Phân khúc khách hàng/Chuỗi giá trị
- Trực tiếp tham gia vào việc xây dựng sản phẩm, giải pháp cho Khách hàng/Phân khúc Khách hàng/Chuỗi giá trị
- Đo lường hiệu quả bán của Phân khúc khách hàng/Chuỗi giá trị
- Triển khai kế hoạch BCP của đơn vị theo các quy định của TCB.
- Thực hiện tuân thủ các quy định, chính sách, quy trình, hướng dẫn của TCB và của pháp luật đối với các cán bộ trong đơn vị phụ trách.

Trách nhiệm chính (2)

Tham gia triển khai nhiệm vụ, dự án của Khối và của TCB theo phân công của cấp trên

Trách nhiệm chính (3)

Phát triển bản thân
- Tham gia các Khóa Đào tạo phát triển năng lực; xây dựng lộ trình phát triển cho bản thân
Văn hóa doanh nghiệp:
- Hiểu và áp dụng nhất quán các giá trị văn hóa tổ chức, các chuẩn mực hành vi theo quy định của ngân hàng
Các nhiệm vụ khác do Giám đốc đơn vị phân công

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc Cao cấp Lĩnh vực kinh tế

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Không

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các phòng ban và đơn vị liên quan trong Khối WB/ trong TCB (CA, GTS, Risk...)

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Các đơn vị đối tác bên ngoài nhằm hỗ trợ và phát triển công việc của đơn vị và Khối WB

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Kinh nghiệm chuyên môn:
- Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm làm việc trong Ngân hàng bán buôn hoặc trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp hoặc dịch vụ tài chính (ngân hàng, chứng khoán, công ty tư vấn),hoặc ngành nghề thuộc LVKT
- Ngoại ngữ: Khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo trong đọc, viết và giao tiếp. Tiếng Anh (TOEIC 650 hoặc các chứng chỉ tương đương), ưu tiên có thời gian học và làm việc trong môi trường sử dụng tiếng Anh.
- Am hiểu về hệ thống ngân hàng
- Có nền tảng kiến thức và hiểu biết về kinh tế, tài chính, ngân hàng, thị trường
- Có kĩ năng xây dựng sử dụng mô hình dự phóng dòng tiền doanh nghiệp/dự án. Sử dụng thành thạo Excel and VBA trong Excel
- Kiến thức chuyên môn về phân khúc khách hàng và hiểu rõ hành vi, nhu cầu khách hàng
- Am hiểu về hệ thống sản phẩm dịch vụ cơ bản và chuyên sâu của ngân hàng thương mại, đặc biệt các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho các KH thuộc LVKT.
- Am hiểu về hệ thống chính sách, quy trình, quy định liên quan
Bằng cấp:
- Đại học/ Thạc sỹ trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc chuyên ngành thuộc LVKT. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán, tài chính ACCA, CFA, FRM, v.v...

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)