Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên gia (mảng quản trị nợ) - Phòng Kế hoạch phân tích - Khối SME Toàn thời gian

2022-10-19 17:49   Ngân hàng   Toàn Quốc   9 views Reference: 8151
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

 1. Quản trị danh mục cảnh báo rủi ro
 2. Quản trị danh mục nợ quá hạn, nợ xấu
 3. Triển khai các giải pháp để xử lý các khoản vay có tiềm ẩn rủi ro cao/có vi phạm nghiêm trọng.
 4. Quản trị danh mục khách hàng bảo lãnh có nguy cơ rủi ro cao
 5. Xây dựng và hoàn thiện mô hình cảnh báo sớm đối với danh mục khách hàng SME
 6. Giám sát tỷ lệ NPL và chi phí dự phòng của toàn line SME

Yêu Cầu Công Việc

1. Kiến thức: Cử nhân chuyên ngành Tài chính Ngân hàng/Kiểm toán

2. Kinh nghiệm:Tối thiểu 05 năm lĩnh vực tài chính/ngân hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng quản trị chất lượng tín dụng

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Quân Đội