Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên gia Phân tích Nghiệp vụ (40000041) Toàn thời gian

2023-03-03 18:15   Ngân hàng   Toàn Quốc   32 views Reference: 9314
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Người nắm giữ công việc có trách nhiệm thực hiện nghiên cứu và phân tích để tạo ra một phân tích kinh doanh/nghiệp vụ chi tiết, phác thảo các vấn đề, cơ hội và giải pháp cho một doanh nghiệp. Người nắm giữ công việc sẽ xác định tất cả các nguồn dữ liệu được yêu cầu từ nội bộ và bên ngoài để hỗ trợ nghiên cứu, phân tích và tài liệu theo mục tiêu. Người đó được kỳ vọng ​cung cấp dữ liệu đúng đắn để hỗ trợ các quyết định và giải pháp kinh doanh/nghiệp vụ.

Trách nhiệm chính (1)

A. Báo cáo và Tài liệu
- Am hiểu các quy trình kinh doanh để chuyển các nhu cầu và yêu cầu kinh doanh thành tài liệu, sơ đồ quy trình và khung hỗ trợ phát triển sản phẩm.
- Phân tích, tạo, xác nhận các quy trình nghiệp vụ đầu cuối và chi tiết hóa các thông số kỹ thuật chức năng cho các ứng dụng được yêu cầu.
- Đề xuất sửa đổi và cải tiến các quy trình và khuôn khổ kinh doanh để đạt hiệu quả tốt hơn.
- Tham gia thử nghiệm người dùng và tạo tài liệu, hướng dẫn sử dụng cho doanh nghiệp.

Trách nhiệm chính (2)

B. Nghiên cứu và phân tích
- Thu thập các xu hướng thị trường và dữ liệu nội bộ để tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh và đưa ra các khuyến nghị, cải tiến cho doanh nghiệp.
- Phát triển các báo cáo mang tính thông tin và hành động nêu bật các xu hướng kinh doanh, dự báo và cơ hội cải tiến.
- Cập nhật các thay đổi công nghệ, xu hướng chuyển động và phân tích các tập dữ liệu nội bộ để cung cấp thông tin chi tiết tổng thể cho các bên liên quan.
- Xác định và diễn giải các xu hướng và mô hình từ các tập dữ liệu và xây dựng các dự báo và khuyến nghị dựa trên thông tin thị trường và dữ liệu kinh doanh.

Trách nhiệm chính (3)

C. Quản lý quan hệ với các bên liên quan
- Làm việc với các bên liên quan để xác định cơ hội và cải tiến quy trình bằng cách tận dụng dữ liệu của tổ chức để thúc đẩy các giải pháp kinh doanh.
Xác định và truyền đạt cho các bên liên quan những hiểu biết sâu sắc từ quan điểm cơ hội và trở ngại dựa trên dữ liệu thị trường thu thập được.
D. Đối với công việc tại Khối Công nghệ: bổ sung thêm trách nhiệm chính sau đây:
- Tham gia phối hợp với đơn vị nghiệp vụ kiểm tra kết quả phát triển, đảm bảo ứng dụng đáp ứng yêu cầu đã thống nhất với đơn vị nghiệp vụ.
- Soạn thảo và ban hành tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm công nghệ cho người dùng cuối.
- Tham gia đào tạo trực tiếp về sản phẩm, tính năng công nghệ cho bộ phận hỗ trợ IT và cán bộ nghiệp vụ nếu cần thiết.

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Quản lý cao cấp/Giám đốc mà vị trí báo cáo

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các khối, đơn vị liên quan

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Đối tác bên ngoài triển khai dự án (nếu có)

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm liên quan trong một tổ chức tài chính
- Có nhiều kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và phân tích xu hướng thị trường và quy trình kinh doanh
- Có kinh nghiệm làm nhiều dự án cùng một lúc
- Có kinh nghiệm viết các câu truy vấn SQL và sử dụng các kỹ thuật và công cụ trực quan hóa dữ liệu
- Có kinh nghiệm xác định rủi ro và các vấn đề tiềm ẩn thông qua tiến hành phân tích khoảng cách, hiểu và xem xét các tiêu chí
- Có kinh nghiệm theo dõi và phân tích kết quả kinh doanh, cạnh tranh và xu hướng (phân tích SWOT, đánh giá thị phần)
- Có kinh nghiệm về Phát triển Sản phẩm Agile và có hiểu biết sâu rộng về các nguyên tắc và thực hành Agile cũng như các phương pháp luận của Scrum
- Có kinh nghiệm làm việc trong các nhóm Agile để quản lý các dự án chuyển đổi kỹ thuật số
- Bằng Cử nhân/hoặc Cao học về chuyên ngành công nghệ hoặc quản lý kinh doanh

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)