Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên gia Phát triển Giải pháp (40000668) Toàn thời gian

2023-02-07 21:27   Ngân hàng   Toàn Quốc   18 views Reference: 9096
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Người đảm nhiệm vị trí có trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc sáng kiến thực hiện các sáng kiến chiến lược của Ngân hàng

Trách nhiệm chính (1)

- Thu thập thông tin, hỗ trợ côn tác lập kế hoạch làm việc
- Hỗ trợ công tác chuẩn bị thí điểm và triển khai
- Hỗ trợ thành viên của Nhóm Triển khai trong công tác thiết kế, lập kế hoạch chi tiết, thí điểm và triển khai
- Xây dụng nội dung cho các cuộc họp liên quan đến sáng kiến (Steer Co, TECO)
- Cập nhật tiến độ trên công cụ / mẫu biểu được cung cấp bởi Nhóm Giám sát
- Thu thập thông tin hỗ trợ lập báo cáo về tiến độ và các thách thức/vấn đề phát sinh nếu có
- Phối hợp với Chuyên viên Triển khai, các đơn vị kinh doanh, đơn vị hỗ trợ để thực trong hiện các nhiệm vụ được giao trong phạm vi sáng kiến như: phỏng vấn các đơn vị để xác định các vấn đề hiện hữu và tìm ra nguyên nhân cốt lõi để giải quyết vấn đề
- Phối hợp với Nhóm Truyền thông chuyển đổi về nội dung và hình thức truyền thông sáng kiến.

Trách nhiệm chính (2)

Trách nhiệm chính (3)

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc sáng kiến chiến lược

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Các thành viên được chỉ định trong nhóm

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các nhóm trong Văn phòng chuyển đổi và các Khối liên quan trong Ngân hàng.

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Các đối tác cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Bằng cấp:
- Tốt nghiệp đại học hoặc cao học/ MBA
Kinh nghiệm công tác:
- 3+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, ưu tiên có kinh nghiệm chuyển đổi/quản lý dự án
- Đáp ứng điều kiện Tiếng Anh theo quy định của Ngân hàng

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)