Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên gia Phát triển Giải pháp (40000669) Toàn thời gian

2023-02-15 03:08   Ngân hàng   Toàn Quốc   47 views Reference: 9181
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

- Người nắm giữ công việc sẽ thu thập thông tin chi tiết về khách hàng, phát triển các yêu cầu của sản phẩm và quản lý việc giao nhiệm vụ từ đầu đến cuối bằng phương pháp quản trị dự án Agile
- Người nắm giữ công việc có trách nhiệm tối đa hóa giá trị do nhóm phát triển tạo ra, đảm bảo sự hợp tác với các bên liên quan và hỗ trợ Trưởng nhóm bộ phận kinh doanh thực hiện lộ trình hành trình của khách hàng.
- Chịu trách nhiệm thiết kế và xây dựng các giải pháp đáp ứng nhu cầu khách hàng theo hành trình khách hàng từ đầu đến cuối, đảm bảo các giá trị định vị phù hợp với CVP đã chọn.

Trách nhiệm chính (1)

A. Phát triển Sản phẩm theo phương pháp Agile và Chịu trách nhiệm thiết kế các giải pháp theo hành trình trải nghiệm của khách hàng.
- Tham gia vào các công đoạn lên kế hoạch, phân đoạn lặp lại cùng với nhóm thiết kế sản phẩm để đưa ra các thông số kỹ thuật tổng thể của sản phẩm.
- Thu thập và phân tích những hiểu biết sâu sắc về khách hàng để phát triển thêm các yêu cầu về tính năng cho sản phẩm mới và các kế hoạch nâng cấp sản phẩm.
- Lên các quy trình cung cấp giải pháp cho khách hàng, điều hành kế hoạch cung cấp giải pháp cho khách hàng theo quy trình đã thiết kế.
- Phát triển các yêu cầu về sản phẩm và quản lý việc phân phối sản phẩm từ đầu đến cuối bao gồm xác định chân dung khách hàng and các trạm cần lưu ý trong quá trình trải nghiệm sản phẩm của khách hàng; Thiết kế giải pháp; Phát triển giải pháp; Thử nghiệm; Khởi động; Đánh giá Kinh nghiệm ... và Điều chỉnh Giải pháp.
- Hàng ngày, kiểm soát các phần dự án srum, quản lý các tồn đọng của sản phẩm, phát triển tài liệu quy cách sản phẩm theo yêu cầu, quản lý phiếu hỗ trợ và giải quyết các vấn đề phát sinh trong sản phẩm đối với tiến độ cho 1-2 nhóm.
- Tổ chức giám sát và vận hành phân đoạn lặp lại liên tục cùng với Scrum Master.
- Dẫn dắt và hỗ trợ nhóm trong việc cải tiến liên tục, xác định và thực hiện các câu chuyện cải tiến để tăng tốc độ và chất lượng của các chương trình.
- Phối hợp và quản lý việc thực hiện nhiệm vụ, loại bỏ các trở ngại của nhiệm vụ để cho phép các nhóm hoàn toàn tập trung vào việc phân phối sản phẩm.
- Chịu trách nhiệm về PnL and hiệu quả kinh doanh của nhóm giải pháp được giao trong từng thời kỳ ..

Trách nhiệm chính (2)

B. Tiếp thị sản phẩm
- Quản lý các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến việc ra mắt sản phẩm (triển khai cho các nhóm người dùng, vị trí, v.v.).
- Xác định các yếu tố tác động đến việc đưa sản phẩm ra thị trường và dẫn dắt việc thực hiện chúng.
- Làm việc với các trưởng nhóm để giải quyết các vấn đề về con người và các rào cản của dự án, tiến hành lên kế hoạch và phân tích nguyên nhân gốc rễ để giúp các nhóm liên tục cải tiến thực hành của họ để đảm bảo năng suất tối đa.

Trách nhiệm chính (3)

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Quản lý Cao cấp Phát triển Giải pháp

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các nhóm trong Văn phòng chuyển đổi và các bộ phận liên quan trong Ngân hàng.

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Khách hàng, các nhà cung cấp dịch vụ

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- Bằng cử nhân về chuyên ngành kỹ thuật hoặc quản lý kinh doanh
8 năm kinh nghiệm có liên quan trong quản lý dự án trong một tổ chức tài chính, với 2 năm kinh nghiệm dẫn đầu về quản lý các phân đoạn sprints.
Yêu cầu về trình độ tiếng Anh theo chính sách của Techcombank.
- Có kinh nghiệm làm việc với nhóm kiến ​​trúc để tiếp cận và đánh giá tổng quan về phạm vi công việc
- Có kinh nghiệm lập kế hoạch và đưa ra chiến lược tiếp cận thị trường của sản phẩm
- Hiểu các nguyên tắc Agile, thực hành và phương pháp Scrum.
- Hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc cơ bản của phát triển vòng lặp và phát triển dự án.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý truyền thông với đội ngũ lãnh đạo cấp cao trong tổ chức

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)