Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên gia phát triển năng lực (40000457) Toàn thời gian

2022-10-04 17:48   Ngân hàng   Toàn Quốc   14 views Reference: 7788
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Người đảm nhận xây dựng, triển khai và chịu trách nhiệm các hoạt động phát triển năng lực trong Lực lượng Tư vấn and Quản lý QH KHDN thông qua:
1. Thiết kế và quản lý việc xây dựng hồ sơ công việc, lộ trình đào tạo, lộ trình nghề nghiệp, hướng dẫn tuyển dụng, bổ nhiệm; quy trình đánh giá năng lực
2. Xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình đào tạo (10-20-70) cho lực lượng Lực lượng Tư vấn and Quản lý QH KHDN
3. Hướng dẫn/ thiết kế tài liệu đào tạo, bao gồm các sản phẩm, chương trình, tài liệu đào tạo chiến dịch
4. Xây dựng kế hoạch và triển khai đánh giá năng lực của Lực lượng Tư vấn and Quản lý QH KHDN
5. Trở thành nhà huấn luyện doanh nghiệp

Trách nhiệm chính (1)

'1. Phát triển năng lực
- Phát triển năng lực cho Lực lượng Tư vấn and Quản lý QH KHDN
- Đầu mối nhận thông tin phản hồi và đưa ra các đề xuất để xây dựng, đánh giá, điều chỉnh khung năng lực, lộ trình đào tạo cần thiết cho Lực lượng Tư vấn and Quản lý QH KHDN
- Phát triển JD, JS cho Lực lượng Tư vấn and Quản lý QH KHDN
- Phối hợp với bộ phận Nhân sự theo dõi và đánh giá năng lực thực tế so với khung năng lực yêu cầu.
- Xây dựng và triển khai lộ trình để thu hẹp năng lực GAP, bao gồm cả việc lập kế hoạch và yêu cầu đào tạo cho các vị trí phù hợp với mục tiêu kinh doanh (bao gồm cả các vị trí quản lý Trung tâm kinh doanh)
- Thiết kế và quản lý triển khai, các chương trình đào tạo nghiệp vụ cho Lực lượng Tư vấn and Quản lý QH KHDN theo RACI với HR
- Tiến hành các chương trình cải tiến năng suất, huấn luyện và cố vấn để nâng cao năng suất và doanh số của Lực lượng Tư vấn and Quản lý QH KHDN
-Thiết lập và quản lý triển khai các chương trình phát triển nguồn nhân lực như lập kế hoạch kế thừa, giám đốc dự bị, quản lý học viên ...

Trách nhiệm chính (2)

2. Đào tạo về trải nghiệm khách hàng / Sản phẩm / Giải pháp / Hành trình khách hàng
- Xây dựng và triển khai các chương trình Phát triển cá nhân PDP, tổng hợp và lên kế hoạch đào tạo và ngân sách đào tạo hàng năm cho các vị trí Lực lượng Tư vấn and Quản lý QH KHDN
- Xây dựng, hướng dẫn and phối hợp triển khai đánh giá năng lực nhân sự tuyển dụng, bổ nhiệm/ luân chuyển đảm bảo đáp ứng năng lực theo yêu cầu vị trí.
- Xây dựng tài liệu and triển khai đào tạo, huấn luyện về trải nghiệm khách hàng / Sản phẩm / Giải pháp / Hành trình khách hàng đáp ứng đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng và kinh doanh.
- Triển khai đào tạo, cung cấp giảng viên chuyên nghiệp theo RACI với LnD HR
- Báo cáo định kỳ và / hoặc theo yêu cầu của Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp về tiến độ phát triển năng lực
- Các nhiệm vụ khác được giao bởi cấp quản lý.

Trách nhiệm chính (3)

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc Phát triển năng lực KHDN

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các đơn vị khác trong BB, các đơn vị khác trong TCB (HR,WB, RBG, RISK, Ops, GTS, TO, DO…)

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Khách hàng, các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước (GSO, cơ quan thuế…)

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- Trình độ Đai học chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng/ Marketing/ Quản trị kinh doanh
- Ưu tiên có bằng thạc sỹ trở lên "
- Tối thiểu 8 năm tại vị trí liên quan phân tích tài chính/ tín dụng/ nghiên cứu thị trường, marketing ngành tài chính ngân hàng
- Ưu tiên kinh nghiệm làm việc liên quan đến KHDN
- TOEIC tối thiểu 650 hoặc tương đương

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)