Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên gia Phát triển năng lực - DF - DXNB Toàn thời gian

2022-12-06 19:31   Ngân hàng   Toàn Quốc   66 views Reference: 8826
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Vai trò
• Giám sát quá trình tuyển dụng cho DF
• Hỗ trợ & điều phối về đào tạo & phát triển nhân sự
• Hỗ trợ & điều phối về chế độ tiền lương & phúc lợi (C&B)
• Hỗ trợ & điều phối quản trị hiệu suất
2. Nhiệm vụ
• Phối hợp với bộ phận Nhân sự để giám sát quá trình tuyển dụng
• Hỗ trợ Trưởng phòng Phòng Quản lý Chuyển đổi số xây dựng lộ trình đào tạo & phát triển năng lực; tổ chức các buổi đào tạo & xây dựng thư viện tài liệu đào tạo cho thành viên Khối chuyển đổi số.
• Phối hợp với bộ phận Nhân sự để xây dựng & triển khai chính sách C&B dành cho thành viên Khối chuyển đổi số. Kiểm tra và tối ưu hóa chính sách theo định kỳ
• Hỗ trợ Trưởng phòng Phòng Quản lý Chuyển đổi số xây dựng các bộ chỉ số KPI và báo cáo hiệu suất dành cho thành viên Khối chuyển đổi số. Theo dõi, kiểm tra và đưa ra sáng kiến theo định kỳ để tối ưu hóa bộ chỉ số KPI và hiệu suất công việc của thành viên

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

• Có kinh nghiệm trong việc đào tạo & phát triển, xây dựng chính sách tiền lương & phúc lợi và quản trị hiệu suất
• Có kỹ năng quản lý các bên liên quan & giao tiếp tốt
• Có kỹ năng phân tích, tổng hợp và thuyết trình dữ liệu/thông tin

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.