Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên gia Phát triển sản phẩm - Ngân hàng số Toàn thời gian

2022-10-04 00:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   15 views Reference: 7753
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

Chịu trách nhiệm tư vấn, xây dựng các quy trình, quy định sản phẩm Ngân hàng số và theo CNNV được giao, bao gồm:

Nhiệm vụ chuyên môn:

1. Xây dựng quy trình, quy định sản phẩm

•Thực hiện công tác nghiên cứu thị trường, người dùng, công nghệ, sản phẩm, đối thủ cạnh tranh…

•Nghiên cứu, phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng các bộ tài liệu về quy trình, quy định sản phẩm Ngân hàng số.

•Phối hợp với đối tác, Khối/Phòng ban liên quan thực hiện tích hợp sản phẩm.

•Quản lý các phiên bản, bộ tài liệu liên quan đến sản phẩm.

2. Hỗ trợ tích hợp hệ thống

•Phối hợp với các đơn vị, đối tác liên quan thực hiện kiểm thử, tích hợp hệ thống (SIT).

•Hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ xây dựng kịch bản kiểm thử, thực hiện kiểm thử (Test) và nghiệm thu người dùng (UAT)

3. Hỗ trợ đào tạo, sử dụng hệ thống

•Hỗ trợ xây dựng tài liệu, kịch bản hướng dẫn sử dụng hệ thống.

•Hỗ trợ các đơn vị tổ chức đào tạo sử dụng hệ thống.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, CNTT

Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, fintech

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về hoạt động ngân hàng, tài chính, fintech

Kỹ năng, phẩm chất: Kỹ năng phân tích báo cáo, đánh giá thị trường; Lập và quản lý dự án, giao tiếp và thuyết trình tốt; Có kinh nghiệm xây dựng, phát triển các hệ thống công nghệ thông tin.

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập ngày 16/09/2013 trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank).