Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên gia Quản lý dự án - Văn phòng Quản lý dự án Toàn thời gian

2022-09-16 20:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   4 views Reference: 6827
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

- Trực tiếp thực hiện các công việc chuyên môn theo kế hoạch được phê duyệt của một hoặc nhiều Dự án theo phân công của Lãnh đạo VP QLDA, bao gồm nhưng không hạn chế các nhiệm vụ sau:
+ Lập kế hoạch triển khai Dự án.
+ Triển khai các nhiệm vụ theo lĩnh vực chuyên môn được giao phụ trách.
+ Kiểm soát được các thay đổi diễn ra trong dự án & đưa ra các đề xuất/ giải pháp phù hợp.
+ Phối hợp cùng với các Thành viên dự án, Đối tác để triển khai dự án theo kế hoạch.
+ Theo dõi, giám sát, đôn đốc tiến độ công việc của các Khối, đơn vị có liên quan trong việc phối hợp thực hiện các công việc của Dự án.
+ Đưa ra các đề xuất nhằm cải tiến chất lượng công việc trong quá trình triển khai.
+ Thực hiện các báo cáo định kỳ hoặc đột suất theo yêu cầu.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của GĐ VP QLDA
- Mục tiêu: Phục vụ các dự án thuộc nhóm dự án Quản trị rủi ro

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm quản lý/triển khai các dự án về quản trị rủi ro như: Quản lý sau Cho vay, Clims, Tính CAR theo thông tư 41 ; ICCAP; Dự án phần mềm quản trị rủi ro hoạt động...
- Am hiểu và có kiến thức chuyên môn sâu về các loại hình rủi ro
- Tư duy chiến lược tốt
- Kỹ năng quản lý, quản trị rủi ro tốt
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, xây dựng quan hệ và kỹ năng đàm phán tốt

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập ngày 16/09/2013 trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank).