Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên gia Quản lý Tài năng (40000516) Toàn thời gian

2023-02-07 00:04   Ngân hàng   Toàn Quốc   26 views Reference: 9085
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Người nắm giữ chức vụ này sẽ hỗ trợ việc lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các dự án chiến lược trong việc quản lý nhân tài trong toàn tổ chức. Người nắm giữ chức vụ sẽ tận dụng thông tin lập kế hoạch lực lượng lao động để giúp xác định các tài năng quan trọng, đồng thời hỗ trợ việc duy trì và phát triển nhanh các nhóm nhân tài được ưu tiên

Trách nhiệm chính (1)

Quản lý tài năng:
- Nghiên cứu các phương pháp hay nhất và sự phát triển trong quản lý nhân tài trong các ngành và tổ chức để hỗ trợ thiết kế chiến lược Quản lý nhân tài hiệu quả cho tổ chức.
- Tạo và làm mới các định nghĩa về nhân tài cho các nhóm nhân tài khác nhau và các phương pháp đánh giá để phù hợp với các chiến lược kinh doanh và nguồn nhân lực của tổ chức.
- Đo lường giá trị của các chương trình nhân tài khác nhau và thiết kế / làm mới các phương pháp tiếp cận, phát triển và duy trì.
- Đề xuất các phương án thiết kế để giải quyết các lỗ hổng trong chẩn đoán của tổ chức về nhân tài.
- Theo dõi và đánh giá các chương trình nhân tài thông qua tham vấn với doanh nghiệp và các bên liên quan chính trong Bộ phận Nhân sự.
- Thiết kế một hệ thống giám sát để theo dõi sự tiến bộ của các tài năng đã đăng ký vào các chương trình đặt trước.
- Thực hiện và đo lường sự thành công của chương trình bằng các báo cáo đánh giá và các phiên phản hồi từ những người tham gia và các bên liên quan.
- Kết nối thiết kế kiến ​​trúc công việc, quản lý hiệu suất, phát triển con đường sự nghiệp, lập kế hoạch kế nhiệm và các chương trình nhân tài tiềm năng cao với chiến lược thu nhận tài năng của tổ chức, chiến lược khen thưởng và quản trị hệ thống vốn nhân lực.
- Tạo ra các chính sách quản trị, hướng dẫn và sách phát triển để quản trị thành công các chương trình và chiến lược nhân tài.
- Tham gia vào các chương trình phát triển tổ chức liên quan để đưa ra đề xuất về giá trị nhân viên của tổ chức.

Trách nhiệm chính (2)

Trách nhiệm chính (3)

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc Quản lý Tài năng

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các nhóm chức năng trong và trên các Bộ phận, nhóm lãnh đạo cấp cao

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Đối tác cung cấp Dịch vụ

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- Tốt nghiệp Bằng Cử nhân trở lên về Quản trị Nguồn nhân lực, Tâm lý Tổ chức và Quản lý hoặc các ngành liên quan
- Ưu tiên chứng nhận chuyên môn từ CIPD, SHRM, ATD và các tổ chức nhân sự uy tín khác
- Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong Phát triển Tài năng, Quản lý Hiệu suất hoặc Học hỏi và Phát triển
- Có kiến ​​thức về dịch vụ tài chính ngân hàng, công nghệ / fintech khởi nghiệp được ưu tiên
- Có kinh nghiệm về phương pháp luận thiết kế giảng dạy, học tập các phương pháp luận ứng dụng và khung thiết kế
- Có kinh nghiệm với các hệ thống Quản lý nguồn nhân lực và khảo sát sự tham gia của nhân tài
- Trình độ thông thạo tiếng Anh thương mại theo yêu cầu cho vai trò "

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)