Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên gia Sản phẩm và Giải pháp (40000646) Toàn thời gian

2023-02-08 21:18   Ngân hàng   Toàn Quốc   24 views Reference: 9108
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Quản lý và triển khai các hoạt động liên quan đến phát triển và quản lý Sản phẩm and Giải pháp cho BB thông qua:
1. Thiết kế Sản phẩm/ giải pháp/ hành trình gắn với trải nghiệm khách hàng
2. Thiết kế Sản phẩm/ giải pháp/ hành trình gắn với trải nghiệm khách hàng
3. Thực hiện Đào tạo về Sản phẩm/ Giải pháp/ Hành trình
4. Các nhiệm vụ khác được giao bởi cấp quản lý

Trách nhiệm chính (1)

1. Triển khai, phối hợp với các bên liên quan và tham gia xây dựng, quản trị chính sách liên quan tới KHDN:
- Xây dựng, quản lý cây sản phẩm và văn bản liên quan của khách hàng doanh nghiệp;
- Phối hợp với các bên liên quan đảm bảo tính hiệu quả của quản lý rủi ro, ngoại trừ rủi ro pháp lý, rủi ro hoạt động, rủi ro tuân thủ;
- Chịu trách nhiệm quản lý, xây dựng, điều chỉnh, chuẩn hóa quy định, hướng dẫn, sản phẩm/gói sản phẩm/CTKD/giải pháp của Khối KHDN phù hợp với quy định pháp luật, chính sách chung của Techcombank and nhu cầu của KH.
2. Phát triển sản phẩm/gói sản phẩm/Các chương trình kinh doanh/giải pháp
- Chịu trách nhiệm/phối hợp đánh giá tính khả thi và đề xuất các ý tưởng phát triển sản phẩm/giải pháp, lập kế hoạch phát triển sản phẩm/giải pháp
- Chịu trách nhiệm/phối hợp xây dựng / điều chỉnh các sản phẩm / gói sản phẩm/giải pháp, chương trình bán hàng đáp ứng nhu cầu của từng phân khúc / tiểu phân khúc / vùng / khu vực / tiểu ngành trên cơ sở CVP của KH
3. Xây dựng các quy trình vận hành – hệ thống và dịch vụ
- Chịu trác nhiệm/phối hợp thiết kế, xây dựng, phát triển, điều chỉnh các quy trình vận hành theo góc độ sản phẩm/gói sản phẩm/CTKD/giải pháp, cập nhật các vướng mắc (nếu có), đề xuất các giải pháp thay thế, cải tiến, sửa đổi quy trình
- Chịu trách nhiệm thực hiện hoặc phối hợp với các Khối nội bộ cải tiến, tự động hóa quy trình vận hành, dịch vụ
4. Chính sách giá, phí:
- Chịu trách nhiệm/phối hợp xây dựng / điều chỉnh, quản lý mô hình giá sản phẩm / gói sản phẩm / giải pháp/ chương trình ưu đãi bán hàng theo phân khúc / tiểu phân khúc, theo vùng / miền trên cơ sở khuyến nghị của Khối KHDN, chính sách và định hướng của Techcombank.
- Xây dựng, quản lý khung chính sách/quản trị về giá cho khách hàng doanh nghiệp
5. Theo dõi/phối hợp quản lý danh mục sản phẩm / gói sản phẩm / giải pháp/khuyến mại
- Chịu trách nhiệm theo dõi and quản lý hiệu quả của các sản phẩm/gói sản phẩm/CTKD và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành
6. Dự án:
- Tham gia các dự án liên quan sản phẩm/giải pháp cho KHDN
7. Đào tạo và phát triển năng lực:
- Triển khai soạn thảo tài liệu đào tạo cho các Sản phẩm/ Giải pháp
- Tham gia và thực hiện chia sẻ/ đào tạo/ huấn luyện cho lực lượng tư vấn về sản phẩm, giải pháp
8. Các công việc khác do trưởng bộ phận giao

Trách nhiệm chính (2)

Trách nhiệm chính (3)

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc Sản phẩm & Giải pháp

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Không

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các đơn vị khác trong BB, các đơn vị khác trong TCB (WB, PFS, Risk, CA, Finance, GTS, TO, DO…)

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Khách hàng, các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước (GSO, cơ quan thuế, NHNN…)

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- Trình độ Đai học chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng/ Marketing/ Quản trị kinh doanh
- Ưu tiên có bằng thạc sỹ trở lên
Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 7 năm trong lĩnh vực ngân hàng / tài chính / tín dụng / tiếp thị với:
- Hiểu biết về các giải pháp cải thiện hiệu suất của BB (tài nguyên, hệ thống, hoạt động, quản lý rủi ro)
- Hiểu biết về hoạt động ngân hàng
- Hiểu biết về chiến lược, mô hình kinh doanh, CVP
- TOEIC tối thiểu 650 hoặc tương đương

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)