Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên gia triển khai chiến dịch - DF - DXNB Toàn thời gian

2022-10-28 23:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   52 views Reference: 8479
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vai trò:

 • Dẫn dắt và chịu trách nhiệm phát triển use case phân tích toàn diện, từ giai đoạn baseline đến lên ý tưởng về sáng kiến hiệu quả nhanh, kiểm thử và triển khai chiến dịch
 • Dẫn dắt và cung cấp thông tin đầu vào để đảm bảo kết quả/ hiệu quả của chiến dịch cho từng use case.

Trách nhiệm:

 • Phối hợp chặt chẽ với đại diện ICM, chuyên viên phân tích nghiệp vụ và các bên liên quan khác của ĐVKD để đảm bảo tiến độ và chất lượng của giao phẩm cho từng use case
 • Xác định định hướng tổng thể và kế hoạch cho từng use case
 • Thúc đẩy các hoạt động (ceremonies) trong scrum
 • Sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc thông qua backlog rõ ràng và hợp lý

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Có kinh nghiệm quản lý dự án, bao gồm quản lý nguồn lực, thời gian, ngân sách
 • Có kinh nghiệm phát triển và quản lý backlog; Am hiểu về quy trình và nguyên tắc Agile
 • Có kinh nghiệm giải quyết vấn đề, bao gồm việc xác định vấn đề, trích xuất thông tin chuyên sâu và xây dựng đề xuất trên thông tin chuyên sâu.
 • Có kinh nghiệm áp dụng kỹ năng phân tích
 • Có kinh nghiệm phối hợp với các bên liên quan, các cấp lãnh đạo khác nhau và có khả năng quản lý xung đột hiệu quả
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.