Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên gia Vận hành Dịch vụ Cloud - IT BU - DXNB Toàn thời gian

2022-11-03 22:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   37 views Reference: 8611
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tổ chức triển khai công việc (dự án, vận hành, hỗ trợ..) theo kế hoạch được phê duyệt liên quan tới mảng Cloud:

 • Quản lý vận hành, giám sát hạ tầng Cloud
 • Tổ chức triển khai công việc/dự án theo kế hoạch được duyệt.
 • Xây dựng kiến trúc và lộ trình tổng thể cho hạ tầng Cloud đáp ứng các yêu cầu hiện tại và nhu cầu tăng trưởng dịch vụ và phát triển kinh doanh của ngân hàng.
 • Xây dựng, triển khai, duy trì và kiểm thử định kỳ BCP/DRP cho các ứng dụng, dịch vụ trọng yếu của ngân hàng, đáp ứng các yêu cầu tuân thủ của ngân hàng nhà nước và các tổ chức quốc tế.
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai các yêu cầu tuân thủ đối cho những hạng mục liên quan đến hạ tầng Cloud từ cả bên trong và bên ngoài MSB.

2. Kiểm soát rủi ro:

 • Thiết lập và xây dựng các chính sách Quản trị hệ thống và Giám sát hạ tầng Cloud để đảm bảo việc quản lý rủi ro một cách hiệu quả
 • Xác định, giám sát và thực hiện kiểm soát để giảm thiểu rủi ro hoạt động đối với hạ tầng, dữ liệu
 • Đảm bảo các thành viên trong nhóm tuân thủ các chính sách và quy trình đã được phê duyệt của MSB và những yêu cầu pháp lý có liên quan khác.
 • Nhận diện các rủi ro liên quan đến hạ tầng, dữ liệu;

3. Quản lý ngân sách và nguồn lực
- CAPEX:
Đảm bảo triển khai các dự án nằm trong ngân sách đã phê duyệt
- OPEX: Đảm bảo triển khai các hợp đồng bảo trì nằm trong ngân sách đã được phê duyệt
- PRODUCTIVITY: Đảm bảo hoàn thành tiết kiệm chi phí cho các chỉ tiêu được giao
- PEOPLE:

 • Xây dựng kế hoạch và đảm bảo nguồn lực đầy đủ, đáp ứng cho các yêu cầu công việc, triển khai dự án

4. Xây dựng và cải tiến quy trình, quy định, tiêu chuẩn, chính sách và hướng dẫn công việc:

 • Xây dựng quy trình, quy định, tiêu chuẩn, chính sách và hướng dẫn phục vụ công việc của Trung tâm. Định kỳ rà soát hiệu quả và cải tiến để nâng cao chất lượng.
 • Xác định, tổ chức triển khai các sáng kiến để cải thiện trải nghiệm của khách hàng, giảm chi phí hoặc tăng hiệu suất/hiệu quả công việc.
 • Triển khai và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế vào việc quản trị vận hành và an ninh thông tin như COBIT, ISO, PCI-DSS...

5. Tư vấn, tham mưu cho Giám đốc Trung tâm:

 • Nghiên cứu, tư vấn cho Giám đốc Trung tâm về các tiêu chuẩn, xu thế và giải pháp Công nghệ mới

6. Các nhiệm vụ khác được giao.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ (Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Thông tin truyền thông …). Có bằng thạc sỹ của một trong các ngành trên là lợi thế
 • Ngoại ngữ: Cấp độ 3 (Toeic 450-650 hoặc tương đương) - Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Khá

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 3 năm trong lĩnh vực Thiết kế hạ tầng, ứng dụng trên môi trường Cloud

3. Kiến thức

- Kiến thức chung:

 • Hiểu về nhu cầu nghiệp vụ
 • Kiến trúc và xây dựng các giải pháp IaaS và PaaS
 • Các mẫu thiết kế phần mềm (microservices, messaging, distributed architecturesn)
 • Hệ điều hành
 • Dữ liệu
 • Mạng
 • Bảo mật
 • Hiểu và phương pháp Agile/Scrum là 1 lợi thế
 • Khái niệm, công cụ tích hợp liên tục là 1 lợi thế
 • Công cụ quản lý cấu hình là 1 lợi thế

- Kiến thức chuyên môn:

 • Kiến thức về các lĩnh vực DevOps/SysOps/CloudOps, CI/CD
 • Kiến thức về kiến trúc Serverless, MicroService, App Services:CI/CD ( AWS CodeBuild/CodeDeploy/CodePipeline), các công cụ quản lý cấu hình (Ansible, Chef, Puppet), Infrastructure as Code (AWS CloudFormation, AWS CDK), Code as Service ( AWS Lambda), API gateway, Step Fuctions...
 • Kiến thức Container Orchestration (AWS EKS/AWS ECS), Messaging and queuing services (Kafka/AWS MSK/SQS/SNS, etc), Deployment Model (Blue/Green, Canary, etc..)
 • Kiến thức về bảo mật (IAM MFA, STS, Cognito, Inspector, GuarduDuty, KMS…)
 • Kiến thức về mạng (VPC, Route53,DX…)
 • Kiến thức về lưu trữ (EFS,ELB, S3…)
 • Kiến thức về Monitoring, Logging and Cost Management (CloudWatch, Trail…)
 • Kiến thức về Database (RDS,DynamoDB…)
 • Kiến thức về kiến trúc HA (High Avaiability, Multi Acc) , DR/BC

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm
 • Liêm chính trong công việc
 • Khả năng chủ động trong công việc

- Năng lực chung:

 • Khả năng tư duy logic
 • Khả năng phân tích và định lượng
 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 • Khả năng giải quyết vấn đề
 • Khả năng phát triển con người
 • Khả năng lãnh đạo và tạo động lực

5. Các yêu cầu khác

 • Khả năng chịu áp lực cao trong công việc
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.