Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên 3 Quản trị dự án CNTT Toàn thời gian

2022-10-13 23:50   Ngân hàng   Toàn Quốc   18 views Reference: 8041
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Phụ cấp
  • Đồng phục
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Công tác phí
  • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

1. Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc TT QTDA và Ban Lãnh đạo Khối CNTT trong mảng liên quan đến công tác Quản trị dự án CNTT; Quản lý danh mục dự án; Quản lý chương trình dự án; Quản lý dự án CNTT;
2. Tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai công việc theo kế hoạch của mảng Quản trị dự án CNTT;
3. Tổ chức xây dựng và triển khai các văn bản, quy định, quy trình, tài liệu, tiêu chuẩn về quản trị, quản lý công tác triển khai dự án CNTT dựa trên các phương thức phân phối như Agile, Waterfall và lai (hybrid);
4. Tổ chức xây dựng danh sách kiểm tra, mẫu, tiêu chuẩn để thực hiện dự án;
5. Tổ chức quản lý và đánh giá tình hình quản lý chung của các dự án/ các nhóm dự án có liên quan;
6. Tổ chức và triển khai các hoạt động đào tạo về Quản trị dự án, quản lý dự án, kiểm toán dự án;
7. Tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai công việc theo kế hoạch của mảng Quản lý dự án CNTT;
8. Tổ chức triển khai cấu hình, hướng dẫn sử dụng công cụ quản lý dự án;
9. Thực hiện các sáng kiến để tăng cường các kỹ năng Agile trong tổ chức bằng cách:
- Tổ chức đào tạo nội bộ (hoặc bên ngoài) về Agile
- Khuyến khích các thành viên trong nhóm đạt các chứng nhận liên quan đến Agile.
10. Xây dựng kho bài học kinh nghiệm/ kho thông tin và tài sản tri thức trong quá trình triển khai các dự án.

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học Chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng/CNTT;

2. Có tối thiểu 02 năm ở vị trí Chuyên viên Quản trị dự án Cấp 2 hoặc cấp chức danh tương đương tại các tổ chức ngoài SHB.
3. Trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1);
4. Kiến thức chuyên môn:

- Hiểu biết về Quy trình triển khai dự án/ yêu cầu thay đổi CNTT trong Ngân hàng;

- Kiến trúc, tổng quan nghiệp vụ, hạ tầng, hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, tích hợp hệ thống ngân hàng.

5. Kỹ năng:

- Lập kế hoạch hoạt động, đào tạo;

- Nhận diện vấn đề/ rủi ro/ thay đổi và đề xuất phương án hành động khắc phục;

- 'Xây dựng và triển khai các văn bản, quy định, quy trình, tài liệu, tiêu chuẩn về quản trị, quản lý dự án;

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SHB