Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên An toàn ứng dụng - K.CNTT Toàn thời gian

2022-08-31 17:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   17 views Reference: 6366
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

 • Thực hiện phân tích đánh giá luồng kết nối đảm bảo An toàn thông tin.
 • Đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường cloud
 • Quản lý đảm bảo an toàn thông tin môi trường DevSecOps
 • Tham gia xây dựng, rà soát và hỗ trợ thực thi các chính sách, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan tới an toàn thông tin.
 • Tham gia các dự án phần mềm trong vai trò tư vấn, đánh giá an ninh thông tin lớp ứng dụng, dữ liệu...
 • Nghiên cứu, thử nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường an toàn cho tổ chức.
 • Báo cáo tình hình an toàn thông tin định kỳ hoặc theo sự vụ cho cán bộ quản lý.
 • Tham gia hỗ trợ dự án theo phân công của cấp quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu tuyển dụng:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại chuyên ngành An toàn thông tin.
 • Ưu tiên người có chứng chỉ bảo mật: Security+, CEH, GIAC… và hiểu hoặc có thể code được.
 • Kiến thức/Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

Năng lực chuyên môn:

 • Có kiến thức tốt về các giao thức mạng (TCP, UDP, SSL/TLS, FTP, SSH…), phương thức thiết lập kết nối và trạng thái kết nối truyền thông, giao thức mã hóa, xác thực, hạ tầng khóa công khai...
 • Có kiến thức tốt về các hình thức tấn công mạng như DoS/DDoS, SQL injection, XSS, BoF…
 • Có kiến thức nền tảng cloud
 • Kiến thức DevSecOps: Container, docker…
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập ngày 16/09/2013 trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank).