Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Bán nợ và tài sản đảm bảo nợ Toàn thời gian

2022-09-05 17:25   Ngân hàng   Toàn Quốc   18 views Reference: 6411
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Công tác phí
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

 1. ​Thực hiện Bán nợ và TSBĐ nợ đối với các khoản nợ có dư nợ lớn và/hoặc có tính chất đặc biệt phức tạp được giao.
 2. Đề xuất phương án xử lý nợ trên cơ sở xem xét kiểm tra hồ sơ, làm việc thực tế khách hàng/bên bảo đảm.
 3. Hướng dẫn, tư vấn cho các ĐVKD về các khoản nợ mà ĐVKD trực tiếp xử lý; Giám sát, đôn đốc hỗ trợ ĐVKD thực hiện phương án đã được phê duyệt.
 4. Theo dõi tiến độ và phối hợp hỗ trợ các đầu mối bộ phận nghiệp vụ khác trong Khối thực hiện theo các nội dung phê duyệt của các cấp có thẩm quyền (HĐ XLN, HĐ XLRR,TGĐ, chuyên gia phê duyệt...).
 5. Thực hiện xác nhận dư nợ, tình trạng khoản vay, hiện trạng TSĐB, đánh giá khả năng thu hồi…. đối với các khoản nợ xấu, nợ có vấn đề được giao bán và XLN có liên quan đến nhận sự nghỉ việc, điều chuyển, bổ nhiệm…. theo quy định của SHB.
 6. Giám sát, đôn đốc hỗ trợ ĐVKD thực hiện phương án xử lý nợ được phê duyệt.
 7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Khối/Trung tâm/Phòng.

Yêu Cầu Công Việc

 1. Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành: Luật/Tài chính/Ngân hàng
 2. Ưu tiên có thẻ hành nghề Luật sư hoặc có thêm các chứng chỉ đào tạo bổ sung và nâng cao phù hợp với các công việc chuyên môn.
 3. Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động tín dụng ngân hàng, thu hồi nợ.
 4. Có quan hệ tốt với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 5. Có kỹ năng đàm phán, khả năng làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
 6. Tiếng Anh giao tiếp cơ bản; Có khả năng sử dụng các phần mềm văn phòng cơ bản.
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SHB