Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Báo cáo tài chính Toàn thời gian

2022-07-07 22:12   Ngân hàng   Toàn Quốc   96 views Reference: 464
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Người đảm nhận vị trí có trách nhiệm:
- Thực hiện công việc lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán theo quy định của pháp luật và của TCB.

Trách nhiệm chính (1)

1. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
2. Lập các báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất hàng tháng, quý, năm.
3. Giám sát tiến độ gửi số liệu tài chính phục vụ công tác lập báo cáo tài chính hàng kỳ của các Công ty con.
4. Tham gia kiểm tra cân đối của toàn hệ thống.
5. Hạch toán thu chi nội bộ
6. Tính và hạch toán chi phí bảo hiểm tiền gửi bắt buộc.
7. Hạch toán mua bán nợ, tính và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, các khoản phải thu.

Trách nhiệm chính (2)

8. Thực hiện cung cấp số liệu báo cáo tài chính cho kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, thanh tra và các bộ phận khác khi có phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
9. Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho các đơn vị trên toàn hệ thống về số liệu báo cáo tài chính.
10. Quản lý sổ sách và tính khấu hao Tài sản cố định, công cụ dụng cụ của Hội sở và các chi nhánh trên toàn hệ thống. Định kỳ đối chiếu với phần mềm và hiện vật.
11. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm Báo cáo Tài chính/Giám đốc Báo cáo tài chính.

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính và ngân hàng; Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp loại khá, giỏi và được đào tạo các khóa học chuyên sâu về kế toán
- Có kinh nghiệm 3 năm làm việc trực tiếp với hệ thống corebanking của Techcombank; Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán ngân hàng;
- Tiếng Anh: Theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)