Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

CHUYÊN VIÊN CẢI TIẾN CHÍNH SÁCH QUY TRÌNH SẢN PHẨM THẺ Toàn thời gian

2022-07-06 17:16   Ngân hàng   Toàn Quốc   67 views Reference: 446
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng
  • Xử lý vả phản hồi các vướng mắc của đơn vị về quy định cấp tín dụng.
  • Cập nhật dữ liệu chương trình Gia hạn tự động/ giải đáp thắc mắc cho ĐVKD về Gia hạn tự động.
  • Tổng hợp ý kiến từ Chi nhánh, Phòng Giao dịch, Phòng/Bộ phận trực thuộc Trung tâm thẻ; các định hướng/ chính sách/ chỉ đạo chung của cấp lãnh đạo về cấp tín dụng qua thẻ theo từng thời kỳ.
  • Nghiên cứu thị trường, tham khảo các vãn bản/ chính sách/ quy định của cơ quan nhà nước/ tổ chức thẻ, ... để đảm bảo tuân thủ theo quy định.
  • Thực hiện soạn thảo mới/ điều chỉnh/ cải tiến các nội dung liên quan và trình các cấp thẩm quyền phê duyệt/ ban hành theo quy định nội bộ.
  • Dự án Priority: Phụ lục Hướng dẫn cấp tín dụng thẻ đối với KH ưu tiên.
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)