Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên cao cấp Giám sát và Đo lường Rủi ro Hoạt động Toàn thời gian

2022-08-24 20:21   Ngân hàng   Toàn Quốc   21 views Reference: 6207
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Hướng dẫn, kiểm soát việc hướng dẫn các Đơn vị thực hiện nhận diện, thu thập, đánh giá, phân loại và báo cáo rủi ro hoạt động phát sinh trong ngân hàng
 • Kiểm soát công tác tổng hợp và lưu trữ các dữ liệu về tổn thất rủi ro hoạt động toàn hệ thống và lập các báo cáo quản lý rủi ro hoạt động định kỳ/đột xuất, trên cơ sở tổng hợp, phân tích các số liệu, thông tin đã thu thập, thống kê.
 • Trực tiếp tham gia xây dựng/Phối hợp với các Đơn vị xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu để làm cơ sở cho việc giám sát, đo lường rủi ro hoạt động.
 • Tham gia việc phối hợp với các đơn vị để xây dựng và triển khai các chỉ số rủi ro chính (KRIs) cho các hoạt động, nghiệp vụ
 • Kiểm soát công tác giám sát, báo cáo và quản lý hệ thống KRIs của ngân hàng.
 • Thực hiện báo cáo quản lý rủi ro hoạt động định kỳ theo quy định hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban QLRRR, Ban điều hành, Cơ quan chức năng theo quy định pháp luật.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng hoặc các ngành khác có liên quan.
 • Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng
 • Từ 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Quản lý rủi ro hoạt động hoặc 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát tuân thủ.
 • Am hiểu về các chính sách, công cụ quản lý rủi ro hoạt động; Am hiểu về qui trình kinh doanh cốt lõi và hoạt động ngân hàng
 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, Visio, ...)

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (tên giao dịch bằng tiếng Anh Sai Gon Joint Stock Commercial Bank, viết tắt là SCB)