Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Cao cấp Giao dịch sản phẩm (40000991) Toàn thời gian

2022-09-12 23:29   Ngân hàng   Toàn Quốc   7 views Reference: 6679
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Người đảm nhận vị trí chịu trách nhiệm/ hỗ trợ việc quản lý, lập kế hoạch và triển khai khuôn khổ ch iến lược và hoạt động cho các hoạt động thực hiện sản phẩm Ngân hàng Giao dịch/ Thị trường tài chính và chịu trách nhiệm về khối lượng sản phẩm ngân hàng giao dịch/ Thị trường tài chính trong danh mục/phân khúc khách hàng Doanh nghiệp được giao trên cơ sở các kế hoạch đã thống nhất với GTS Tư vấn.

Trách nhiệm chính (1)

THỰC HIỆN /HỖ TRỢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA SẢN PHẨM NGÂN HÀNG GIAO DỊCH/THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH CHO CÁC LĨNH VỰC KINH TẾ/DANH MỤC KHÁCH HÀNG ĐƯỢC PHÂN CÔNG
- Chịu trách nhiệm/hỗ trợ thúc đẩy khối lượng and giá trị sản phẩm ngân hàng giao dịch/thị trường tài chính, hạn mức và TOI của khách hàng GTS theo thỏa thuận với Tư vấn KHDN lớn/Quản trị danh mục GTS
- Quản lý luồng giao dịch sản phẩm cho tất cả các sản phẩm ngân hàng giao dịch bằng cách cung cấp báo giá chính xác và kịp thời cho yêu cầu giải pháp / giao dịch của khách hàng và đảm bảo thực hiện kịp thời trên cùng một SLA đã nêu cho cả khách hàng phục vụ trực tiếp và phục vụ qua chi nhánh.
- Tạo và giám sát các hệ thống kiểm soát và kiểm toán để đảm bảo rằng tất cả các giao dịch được thực hiện trong phạm vi tuân thủ các yêu cầu quy định của địa phương cũng như tuân thủ của ngân hàng và các tiêu chuẩn kiểm toán nội bộ.
- Đầu mối cập nhật các thông tin tỷ giá đến các bộ phận kinh doanh và khách hàng tại các hệ thống được phân công. Hướng dẫn, tư vấn các đơn vị các vấn đề có liên quan đến giao dịch sản phẩm Thị trường tài chính, bao gồm nhưng không hạn chế các vấn đề liên quan đến vận hành hệ thống, sản phẩm và qui trình sản phẩm ( Đối với Thị trường Tài chính) .
- Chịu trách nhiệm làm việc với bộ phận quản lý bán hàng để tạo và cung cấp phân tích và báo cáo dữ liệu tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập kế hoạch và dự báo chính xác cho các sản phẩm và đảm bảo sẵn có các nguồn lực để cung cấp dịch vụ tốt hơn và phạm vi phủ sóng tới các khách hàng hiện tại.
- Quản lý rủi ro hoạt động đối với sản phẩm và danh mục khách hàng được giao

Trách nhiệm chính (2)

DUY TRÌ and CẢI THIỆN NỀN TẢNG GIAO DỊCH SẢN PHẨM
- Làm việc với bộ phận Sản phẩm, CNTT và Chuyển đổi GTS tại TCB để nâng cao các nền tảng và đảm bảo nền tảng được cập nhật nhất và có thể được triển khai với giá tốt đ dựa trên các yêu cầu về lợi nhuận biên và FTP và phù hợp với chiến lược của ngân hàng nhằm cung cấp dịch vụ khách hàng đẳng cấp và hỗ trợ khách hàng.
- Duy trì các nền tảng giao tiếp để phản hồi trên nền tảng giao dịch
- Báo cáo các vấn đề về lỗi dịch vụ cho bộ phận liên quan
- Đảm bảo có hệ thống kiểm soát và giảm thiểu rủi ro cần thiết để tuân thủ các yêu cầu về tuân thủ nội bộ và quy định đối với mỗi giao dịch được xử lý và thực hiện.
=> đảm bảo sự hài lòng và sự gắn kết với khách hàng.

Trách nhiệm chính (3)

KIỂM SOÁT KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH
- Xác định các chiến thuật và quy trình để thúc đẩy luồng giao dịch và chịu trách nhiệm về việc tăng khối lượng cùng với doanh thu giao dịch dựa trên kế hoạch hoạt động được đặt ra đầu năm, phân bổ budget cho từng headcount
- Chuyển các giao dịch của khách hàng sang kênh giao dịch điện tử (FEB, H2H, v.v.)
- Phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để tối đa hóa cơ hội kinh doanh và đảm bảo thực hiện các giao dịch suôn sẻ.
- Phối hợp chặt chẽ với bộ phận quản trị danh mục để thực hiện các chương trình, chiến dịch và gói xúc tiến kinh doanh của GTS cho khách hàng.
=> đảm bảo tăng khối lượng giao dịch và cải thiện TOI cho khách hàng được chỉ định

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- Bằng Đại học hoặc tương đương và các chứng chỉ nghề nghiệp liên quan trong lĩnh vực Ngân hàng, Kế toán tài chính, ưu tiên các tổ chức đào tạo hàng đầu.
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ( GTS, ngân hàng giao dịch, tư vấn, nguồn vốn, thị trường tài chính và/ hoặc ngân hàng bán buôn) ở các vị trí về bán hàng và marketing.
- Hiểu biết chuyên môn về ngân hàng giao dịch (TB) theo các lĩnh vực kinh tế (nhu cầu khách hàng, xây dựng giải pháp, vận hành, quản lý rủi ro…)
- Kiến thức về sản phẩm (định giá và định giá sản phẩm giao dịch)/ thị trường tài chính
- Nhận thức rủi ro, Kiểm soát và Giám sát
- Phát triển công nghệ, số hóa, dữ liệu trên thị trường tài chính
- Có chiến lược tài khoản khách hàng, kỹ năng giao tiếp và thuyết phục

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)