Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Cao cấp Hoạch định chất lượng công nghệ (40001138) Toàn thời gian

2022-09-12 23:29   Ngân hàng   Toàn Quốc   7 views Reference: 6683
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Người đảm nhiệm vị trí:
- Thực hiện các công việc Đảm bảo chất lượng/Kiểm soát chất lượng/ Kiểm thử mức độ phức tạp với thời gian hạn chế và yêu cầu chất lượng cao.

Trách nhiệm chính (1)

1. Triển khai công việc
- Trực tiếp thực hiện các yêu cầu Đảm bảo chất lượng/Kiểm soát chất lượng/ Kiểm thử có độ phức tạp với thời gian hạn chế và yêu cầu cao về chất lượng.
- Xây dựng các tài liệu Đảm bảo chất lượng/Kiểm soát chất lượng/ Kiểm thử , cập nhật tiến độ, trạng thái Đảm bảo chất lượng/Kiểm soát chất lượng/ Kiểm thử được giao
- Hoàn thành các đào tạo và được đào tạo

Trách nhiệm chính (2)

2. Quản trị rủi ro và tuân thủ
- Thực hiện đúng theo quy trình, hướng dẫn Đảm bảo chất lượng/Kiểm soát chất lượng/ Kiểm thử

Trách nhiệm chính (3)

- Phát hiện và báo cáo các rủi ro, vi phạm tuân thủ

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Bằng cấp:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến công nghệ thông tin, Toán tin, Điện thử viễn thông, tài chính hoặc ngân hàng
- Yêu cầu về trình độ tiếng Anh: Theo Quy định của Techcombank từng thời kỳ
Kinh nghiệm:
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm kiểm thử (manual, tự động, hiệu năng) API, Web, Mobile, big data,...
- Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình: Java, Python.
- Sử dụng thành thạo ít nhất một hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Oracle, SQL server, Mongo..
- Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý như Jira, Mantis,...
- Thành thạo các công cụ test và framework: Selenium, Serenity Framework, Apache Jmeter, Load runner, SoapUI, Postman.
- Có kinh nghiệm tổ chức, triển khai và quản lý các hoạt động kiểm thử
- Có kinh nghiệm làm việc và phối hợp với nhiều bên liên quan
- Có kỹ năng quản lý/lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch/sắp xếp công việc

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)