Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên cao cấp Kiểm soát nội bộ () Toàn thời gian

2022-10-07 23:49   Ngân hàng   Toàn Quốc   44 views Reference: 7911
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

- Đi theo chỉ đạo của Giám đốc Kiểm tra Kiểm soát nội bộ, làm việc theo phướng hướng, chiến lược của Kiểm tra Kiểm soát nội bộ của Techcom Securities (TCBS) và Khối Ngân hàng đầu tư (NHĐT) thực hiện Kiểm tra, Kiểm soát nội bộ và quản trị Rủi ro Hoạt động.
- Hỗ trợ Giám đốc Kiểm tra Kiểm soát nội bộ triển khai các công việc Kiểm soát nội bộ theo Qui chế Kiểm soát nội bộ, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao, đáp ứng yêu cầu và theo định hướng của Kiểm tra Kiểm soát nội bộ.
- Phối hợp với các bộ phận khác trong nội bộ TCBS và Techcom Captital (TCC) cũng như các bộ phận liên quan khác thuộc Kiểm toán nội bộ, Khối Tuân thủ, quản trị Rủi ro Hoạt động và Pháp chế, Giám đốc Tài chính tập đoàn của Techcombank và các tổ chức khác thuộc hệ thống Techcombank để triển khai các Hoạt động thuộc chức năng của Kiểm tra Kiểm soát nội bộ.

Trách nhiệm chính (1)

1. Tham gia xây dựng định hướng và triển khai thực hiện các nghiệp vụ thuộc phạm vi của Kiểm tra kiểm soát nội bộ tuân theo định hướng hoạt động của Khối NHĐT.
2. Tham gia xây dựng các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Kiểm tra kiểm soát nội bộ;
3. Tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, đơn vị kinh doanh nhận diện, đánh giá, quản trị và báo cáo các rủi ro hoạt động, đưa ra khuyến nghị về mức độ đầy đủ và hiệu quả của hệ thống quy định/ quy trình nội bộ, hệ thống kiểm soát và hệ thống quản trị rủi ro;
4. Thực hiện các nhiệm vụ được phân công, hỗ trợ, tư vấn các Bộ phận nghiệp vụ xây dựng các chốt chặn trong qui trình nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro, tổn thất đảm bảo an toàn tài sản cho Công ty, phù hợp với quy định hiện hành;
5. Định kỳ hoặc đột xuất thực hiện kiểm tra kiểm soát sau các hoạt động nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện sai sót, ngăn ngừa, khắc phục những điểm yếu của hệ thống, và theo dõi cho đến khi các vấn đề này được xử lý thoả đáng;

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- Có trình độ Đại học trở lên các ngành kinh tế có liên quan (tài chính ngân hàng, ngoại thương, kiểm toán, kế toán, luật). Ưu tiên trình độ trên đại học các ngành kinh tế liên quan.
- Ưu tiên có bằng cấp quốc tế/ chứng chỉ nghề nghiệp về Kiểm toán/ Kiểm soát nội bộ/Quản trị rủi ro.
- Kinh nghiệm chuyên môn: Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc ở các tổ chức tài chính trong các mảng hoạt động vận hành, kiểm toán, kế toán, rủi ro;
- Ngoại ngữ (Tiếng Anh): theo quy định của công ty theo từng thời kỳ.

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)