Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Cao cấp Kinh doanh Trái phiếu (40000406) Toàn thời gian

2022-12-24 18:44   Ngân hàng   Toàn Quốc   65 views Reference: 8865
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Trách nhiệm chính (1)

THAM GIA XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ ĐỊNH VỊ DANH TIẾNG SẢN PHẨM TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ (TPCP)
- Tham gia triển khai chiến lược và kế hoạch thực thi chiến lược kinh doanh, chiến lược phát triển sản phẩm TPCP
- Tham gia triển khai hoạt động để định vị về danh tiếng của mảng kinh doanh TPCP trên thị trường
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực thi các chiến lược đã được đề ra
- Phối hợp các bộ phận trong ngân hàng để triển khai các sản phẩm liên quan của Bộ phận
- Thực hiện vai trò đại diện Techcombank trong các hoạt động trên thị trường TPCP khi được giao

QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH
- Chịu trách nhiệm tham gia triển khai các kế hoạch tài chính của mảng kinh doanh TPCP
- Thực hiện triển khai kế hoạch tài chính của từng sản phẩm TPCP
- Thực hiện quản lý hiệu quả tài chính (hàng ngày, hàng tháng, quý, năm) dựa trên các chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế theo quy định của Ngân hàng theo định hướng của Supervisor

QUẢN TRỊ SẢN PHẨM
- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để thực hiện xây dựng và thay đổi quy trình
- Đề đạt ý kiến xây dựng hạn mức khách hàng
- Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng giải pháp cho khách hàng
- Thực hiện định giá cho các sản phẩm TPCP theo các hướng dẫn đã được thông qua
- Chịu trách nhiệm tham gia vào hoạt động mua bán cho sổ thanh khoản, danh mục tối ưu hóa vốn của sổ ngân hàng

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- Trình độ chuyên môn: Bằng cử nhân hoặc băng cấp chuyên môn trong lĩnh vực Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng
- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
- Tiếng Anh: Theo quy định Ngân hàng theo từng thời kỳ
- Có lợi khi có hiểu biết sâu sắc về các sản phẩm trên thị trường tài chính
- Thể hiện kinh nghiệm trong việc làm gương và hướng dẫn nhóm hiệu quả
- Kỹ năng giao tiếp tốt, tính quyết đoán và ý thức chủ động cao

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)