Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Cao cấp Kinh doanh Trái phiếu (40000406) Toàn thời gian

2023-02-08 21:18   Ngân hàng   Toàn Quốc   44 views Reference: 9109
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

- Người đảm nhận vị trí chịu trách nhiệm trong thực thi các chiến lược kinh doanh Trái phiếu, tham gia trực tiếp vào công việc giao dịch trái phiếu nhằm mục tiêu về Tài chính và phi tài chính cho bộ phận.
- Người đảm nhận vị trí đóng vai trò đầu mối giao dịch nghiệp vụ kinh doanh Giấy tờ có giá trong hạn mức rủi ro, góp phần phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam.
- Người đảm nhận vị trí thực hiện phát hành, phân phối GTCG để huy động vốn cho TCB và thực hiện nghiệp vụ mua bán nợ trên cơ sở phối hợp với Khối WB; xây dựng các sản phẩm, giải pháp liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp cho khách hàng (kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp)

Trách nhiệm chính (1)

Xây dựng chiến lược và định vị danh tiếng sản phẩm Trái phiếu
- Tham gia có ý kiến xây dựng chiến lược và kế hoạch thực thi chiến lược kinh doanh, chiến lược phát triển sản phẩm Trái phiếu
- Tham gia xây dựng định vị về danh tiếng của mảng kinh doanh Trái phiếu trên thị trường
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo thực thi định vị danh tiếng của Techcombank trên thị trường Trái phiếu
- Phối hợp các bộ phận trong ngân hàng để xây dựng các chiến lược liên quan đến các sản phẩm Trái phiếu trên phạm vi toàn hàng
- Thực hiện vai trò đại diện Techcombank trong các hoạt động trên thị trường Trái phiếu khi được giao
- Phát triển quan hệ với đối tác và các cơ quan quản lý, hiệp hội, đối tác liên quan các mảng nghiệp vụ trên thị trường Trái phiếu
- Cập nhật, tham gia ý kiến tại các diễn đàn, thay đổi chính sách, khung pháp lý liên quan đến sản phẩm Trái phiếu khi được giao
- Đại diện Techcombank để đề xuất các giải pháp phát triển thị trường chuyên nghiệp, phát triển các sản phẩm thị trường Trái phiếu khi được giao

Trách nhiệm chính (2)

QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH
- Chịu trách nhiệm tham gia triển khai các kế hoạch tài chính của mảng kinh doanh Trái phiếu
- Thực hiện triển khai kế hoạch tài chính của từng sản phẩm Trái phiếu
- Thực hiện quản lý hiệu quả tài chính (hàng ngày, hàng tháng, quý, năm) dựa trên các chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế theo quy định của Ngân hàng theo định hướng của Supervisor
- Chịu trách nhiệm quản lý và gia tăng hiệu quả cho danh mục thanh khoản, danh mục tối ưu hóa vốn của sổ ngân hàng (trái phiếu chính phủ) và danh mục trái phiếu doanh nghiệp (kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp)

Trách nhiệm chính (3)

QUẢN TRỊ SẢN PHẨM
- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để thực hiện xây dựng và thay đổi quy trình
- Đề đạt ý kiến xây dựng hạn mức khách hàng
- Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng giải pháp cho khách hàng
- Thực hiện định giá cho các sản phẩm Trái phiếu theo các hướng dẫn đã được thông qua
- Chịu trách nhiệm tham gia vào hoạt động mua bán cho sổ thanh khoản, danh mục tối ưu hóa vốn của sổ ngân hàng

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc Kinh doanh Trái phiếu

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Ngân hàng nhà nước, Bộ Tài chính, Kho Bạc, Hiệp Hội thị trường Trái phiếu Việt Nam, các Định chế Tài chính Ngân hàng và Phi Ngân hàng

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- Trình độ chuyên môn: Bằng cử nhân hoặc băng cấp chuyên môn trong lĩnh vực Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng
- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
- Tiếng Anh: Theo quy định Ngân hàng theo từng thời kỳ
- Có hiểu biết sâu sắc về các sản phẩm trên thị trường tài chính, hoạt động tự doanh, cấu trúc sản phẩm
- Thể hiện kinh nghiệm trong việc làm gương và hướng dẫn nhóm hiệu quả
- Kỹ năng giao tiếp tốt, tính quyết đoán và ý thức chủ động cao

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)