Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên cao cấp Mô hình Rủi ro Toàn thời gian

2022-08-30 17:24   Ngân hàng   Toàn Quốc   9 views Reference: 6334
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

 • Xây dựng chính sách, quy định, quy trình liên quan đến hệ thống xếp hạng tín dụng; mô hình xếp hạng tín dụng, mô hình hành vi khách hàng, mô hình cảnh bảo sớm rủi ro; Ứng dụng kết quả của mô hình trong hoạt động kinh doanh, quản trị nội bộ
 • Rà soát kết quả dữ liệu, kết quả xây dựng mô hình, đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng mô hình, đánh giá tính tuân thủ của các mô hình theo thông lệ
 • Rà soát đánh giá kết quả mô hình trong các hoạt động kinh doanh, quản trị. Triển khai ứng dụng kết quả mô hình thuộc phạm vi phân công để đưa ra các khuyến nghị hoàn thiện về dữ liệu, hệ thống, quy trình, quy định
 • Rà soát kết quả kiểm định định kỳ các mô hình thuộc phạm vi phân công đưa ra các khuyến nghị hoàn thiện về dữ liệu, hệ thống/ mô hình

Yêu Cầu Công Việc

 • Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí xây dựng mô hình rủi ro tín dụng, hệ thống xếp hạng tín dụng, phân tích, quản trị dữ liệu, triển khai Basel II tại các Ngân hàng/ Tổ chức tín dụng
 • Bằng cấp: Cử nhân chuyên ngành tài chính ngân hàng, kinh tế lượng, toán kinh tế, kinh tế thống kê, Khoa học dữ liệu
 • Chứng chỉ: Khuyến khích có MBA/ CFA
 • Ngoại ngữ: Toeic 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Quân Đội