Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Chuyên viên Cao cấp Ngân sách và kế hoạch tài chính (40000321) Toàn thời gian

2022-08-24 20:20   Ngân hàng   Toàn Quốc   17 views Reference: 6204
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Người đảm nhận vị trí có trách nhiệm:
- Phân tích tình hình tài chính của toàn ngân hàng và từng khối kinh doanh báo cáo Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Giám đốc các khối và HĐQT
- Lập kế hoạch, theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch and chiến lược dài hạn của toàn ngân hàng và từng khối kinh doanh để báo cáo Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Giám đốc các khối và HĐQT

Trách nhiệm chính (1)

1. Phân tích tình hình kinh doanh của các khối kinh doanh:
• Định kỳ hàng tuần, hàng tháng lập báo cáo phân tích chuyên sâu về kết quả hoạt động kinh doanh (thực tế and dự báo) và tình hình thực hiện kế hoạch của toàn ngân hàng and từng khối, báo cáo Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Giám đốc các khối và HĐQT
• Đặt ra các câu hỏi trọng tâm cho các khối kinh doanh nhằm cập nhật tình hình thực hiện/triển khai and các kết quả đạt được của các chương trình kinh doanh and các sáng kiến chiến lược, qua đó đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch đã đặt ra của toàn ngân hàng and từng khối kinh doanh
• Chủ động tìm hiểu các biến động và phối hợp cùng Bộ phận Phân tích KD của từng khối để phân tích các nguyên nhân/ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh (thực tế and dự báo) của các khối and đặc biệt là ảnh hưởng đến kết quả của toàn ngân hàng
• Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của các khối và bộ phận Phân tích KD của các khối về số liệu trên báo cáo kết quả HĐKD
• Hỗ trợ cung cấp dữ liệu cho các bộ phận khác (Quan hệ nhà đầu tư, Chiến lược phát triển...) các dữ liệu phân tích về kết quả HĐKD của toàn ngân hàng
• Hướng dẫn các thành viên trong bộ phận phương pháp phân tích và tìm hiểu nguyên nhân biến động nhanh chóng, hiệu quả
• Chủ động phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận phát triển những báo cáo phân tích mới phù hợp với định hướng kinh doanh mới của toàn ngân hàng

Trách nhiệm chính (2)

2. Là đầu mối điều phối quy trình lập kế hoạch tài chính hàng năm của từng khối kinh doanh and toàn ngân hàng :
• Phối hợp với các bộ phận có liên quan để xây dựng kế hoạch triển khai quy trình lập kế hoạch hàng năm của toàn ngân hàng
• Phối hợp với khối Chiến lược and phát triển đề xuất kế hoạch Top-down của từng khối kinh doanh and toàn ngân hàng đảm bảo phù hợp với chiến lược đã định
• Chuẩn bị và gửi cho khối mẫu lập kế hoạch cùng các số liệu kinh doanh của khối trong năm hiện tại để làm cơ sở
• Trao đổi và tham gia các cuộc họp với khối về kế hoạch kinh doanh để hiểu rõ hơn về hoạt động của khối
• Cung cấp các thông tin khối yêu cầu nhằm phục vụ mục đích lên kế hoạch và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của khối trong năm kế hoạch
• Thực hiện phân tích đề xem xét tính hợp lý và đưa ra kiến nghị điều chỉnh số kế hoạch năm của các khối nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu toàn ngân hàng
• Thực hiện đối chiếu các khoản kế hoạch doanh thu/chi phí có tính chất nội bộ giữa các khối kinh doanh nhằm đảm bảo phản ánh đúng kế hoạch hợp nhất toàn ngân hàng
• Tổng hợp kế hoạch hợp nhất của toàn ngân hàng và xem xét tính hợp lý của kế hoạch đó nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu toàn ngân hàng

Trách nhiệm chính (3)

3. Thực hiện các công việc khác:
• Là đầu mối của bộ phận trực tiếp tham gia các dự án tự động hóa báo cáo, nguồn dữ liệu, phát triển các báo cáo mới;
• Thực hiện một số báo cáo phân tích vì mục đích riêng của Ban điều hành/HĐQT
• Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc bộ phận, Giám đốc Trung tâm, Giám đốc khối.

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)